Khánh Sơn:

Hơn 78 tỷ đồng thực hiện Chương trình nông thôn mới

Thứ Bảy, 14/11/2015, 22:46 [GMT+7]

Ngày 11-11, huyện Khánh Sơn tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới - NTM (giai đoạn 2011 - 2015), đề ra nhiệm vụ, mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020.


5 năm qua, Khánh Sơn đã đầu tư hơn 78 tỷ đồng thực hiện Chương trình xây dựng NTM, chủ yếu là xây dựng cơ sở hạ tầng, còn lại là đầu tư hỗ trợ phát triển sản xuất... Đến nay, hệ thống giao thông thủy lợi của huyện dần hoàn thiện, mức thu nhập của người dân từng bước được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 4,8%/năm... Ước tính đến cuối năm 2015, huyện có 1 xã đạt 14 tiêu chí NTM, 2 xã đạt 10 tiêu chí, 2 xã đạt 9 tiêu chí và 2 xã đạt 8 tiêu chí.


Giai đoạn 2016 - 2020, huyện ưu tiên đầu tư những tiêu chí dễ thực hiện, cần ít vốn, như: công tác quy hoạch, y tế, phấn đấu đến giai đoạn 2017 - 2020 có 2 xã hoàn thành chương trình, các xã còn lại đạt 16 tiêu chí trở lên.


Dịp này, huyện biểu dương, khen thưởng 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng NTM 5 năm qua.


Đinh Luận
 

.

các thông tin tiện ích