Xây dựng nông thôn mới:

Không bắt buộc người dân đóng góp

Thứ Hai, 09/11/2015, 11:58 [GMT+7]

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh vừa có công văn chỉ đạo việc huy động đóng góp xây dựng nông thôn mới (NTM) của người dân phải được bàn bạc dân chủ; phải được sự đồng tình và nhất trí của người dân. Tuyệt đối không được yêu cầu bắt buộc dân đóng góp quá sức, không huy động đối với hộ dân nghèo, người già, người tàn tật không nơi nương tựa, hộ khó khăn, gia đình chính sách, đối tượng hưởng trợ cấp xã hội.


Về huy động các nguồn lực ngoài ngân sách Nhà nước đóng góp thực hiện chương trình phải tùy thuộc vào khả năng, hoàn cảnh cụ thể của từng vùng, từng địa phương và khả năng nguồn lực. Thực hiện nghiêm Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, không thực hiện xây dựng khi không có nguồn kinh phí đảm bảo, không để nợ đọng xây dựng cơ bản. Tỉnh cần rà soát, chỉ đạo xử lý và có biện pháp giải quyết kịp thời, dứt điểm đối với nợ đọng xây dựng cơ bản (nếu có).


Phó Thủ tướng cũng yêu cầu, việc xây dựng NTM phải chú trọng đến công tác giảm nghèo, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; gắn xây dựng NTM với tái cơ cấu nông nghiệp góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân; chú trọng hướng dẫn, tổ chức, hỗ trợ người dân chủ động thực hiện các nội dung về phát triển y tế, văn hóa, xã hội, tạo cảnh quan môi trường nông thôn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, từng bước đẩy lùi tệ nạn xã hội, hủ tục lạc hậu, đảm bảo sự bình yên cho cuộc sống của người dân nông thôn.


Về công tác thẩm định, đánh giá và xét công nhận địa phương đạt chuẩn NTM ở các cấp, Phó Thủ tướng yêu cầu cần phải thực hiện đúng theo quy định, các tiêu chí được công nhận đạt chuẩn phải đảm bảo chất lượng và có tính bền vững cao; quy trình xem xét phải công khai, dân chủ, minh bạch, tránh hình thức, chạy theo thành tích; không cho nợ tiêu chí chưa đạt chuẩn theo quy định; xã, huyện đạt chuẩn phải không có nợ xây dựng cơ bản sai quy định.


Bên cạnh đó, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong xây dựng NTM. Nơi nào, cấp nào để xảy ra tình trạng đọng nợ xây dựng cơ bản kéo dài hoặc huy động quá sức dân, gây bất bình trong nhân dân, hoặc đánh giá xuề xòa khi xét công nhận đạt chuẩn NTM dẫn đến hạ thấp chất lượng các tiêu chí thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm và phải được kiểm điểm xử lý kỷ luật nghiêm khắc.


Phó Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm phổ biến văn bản đến cán bộ các cấp và nhân dân để biết và thực hiện. Thường xuyên tổ chức chỉ đạo, kiểm tra thực hiện nghiêm túc; đồng thời chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện những nội dung nêu trên.


T.A (Theo chinhphu.vn)

.

các thông tin tiện ích