Vạn Ninh: Nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Thứ Sáu, 27/11/2015, 06:34 [GMT+7]

Vạn Ninh: Nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Qua 5 năm thực hiện, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), giai đoạn 2010 - 2015 ở Vạn Ninh (Khánh Hòa) đã có nhiều chuyển biến tích cực...


Bộ mặt nông thôn khởi sắc


Năm 2010, huyện Vạn Ninh bắt tay vào thực hiện Chương trình xây dựng NTM ở 12 xã. Đến năm 2012, xã Đại Lãnh được công nhận đạt chuẩn đô thị loại V, toàn huyện chỉ còn 11 xã thực hiện chương trình này. 5 năm qua, với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, Chương trình xây dựng NTM ở Vạn Ninh đã có những chuyển biến tích cực.

 

Trường học là một trong những tiêu chí khó nhưng xã Vạn Lương (Vạn Ninh) đã sớm hoàn thành
Trường học là một trong những tiêu chí khó nhưng xã Vạn Lương (Vạn Ninh) đã sớm hoàn thành


Theo ông Trần Kim Bảo - Chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện, từ nguồn vốn đầu tư tập trung, huyện đã ưu tiên nguồn lực thực hiện các công trình, dự án có tác động lớn đến việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; chăm lo phát triển giáo dục, y tế..., tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng NTM tại các địa phương. Trong giai đoạn này, từ các nguồn vốn của Trung ương, tỉnh, huyện, xã và sự đóng góp của nhân dân, huyện Vạn Ninh đã đầu tư xây dựng 104 công trình, với tổng vốn hơn 100 tỷ đồng. Trong đó, có 70 công trình đường giao thông, 9 công trình thủy lợi, 4 cơ sở vật chất văn hóa, 3 trường học, 2 chợ, 2 nhà cộng đồng thôn, 1 khu văn hóa thể thao xã cùng nhiều công trình phục vụ dân sinh khác. Từ sự đầu tư các công trình này, bộ mặt nông thôn trên địa bàn huyện có sự chuyển biến rõ nét, khang trang hơn.


Cùng với đó, vấn đề được địa phương hết sức quan tâm đó là phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh phát triển một số mô hình sản xuất hiệu quả như: nuôi bò lai sind, heo nái hậu bị, sản xuất lúa giống, trồng tỏi, nuôi gà thả vườn, trồng dừa xiêm... Bên cạnh đó, trình diễn một số mô hình thí điểm có hiệu quả để nhân rộng trong các lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp. Đã có 3.842 hộ gia đình và 1 tổ hợp tác được hỗ trợ hơn 5 tỷ đồng để thực hiện các mô hình phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Gần 3.000 lao động nông thôn được hỗ trợ học nghề để có việc làm... Nhờ vậy, 100% xã xây dựng NTM ở Vạn Ninh đều đạt các tiêu chí về hộ nghèo (hiện còn 4,44%), lao động có việc làm thường xuyên, thu nhập bình quân của người dân đến nay đạt gần 20 triệu đồng...


Cần thêm nguồn lực đầu tư


Theo Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện, bên cạnh việc tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu và phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa và bảo vệ môi trường cũng có sự chuyển biến tích cực; hệ thống tổ chức chính trị xã hội được kiện toàn, an ninh trật tự xã hội được giữ vững. Đến cuối năm nay, Vạn Ninh sẽ có 2 xã đạt 19/19 tiêu chí NTM gồm: Vạn Hưng và Vạn Lương, 6 xã đạt từ 10 tiêu chí trở lên.

 

Giai đoạn 2016 - 2020, Vạn Ninh phấn đấu có thêm 5 xã hoàn thành xây dựng NTM gồm: Vạn Thắng, Xuân Sơn, Vạn Phú, Vạn Thọ và Vạn Bình. Dự kiến tổng nguồn vốn đầu tư cho 5 địa phương này là hơn 66 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo ông Trần Kim Bảo, 5 năm qua, quá trình xây dựng NTM ở Vạn Ninh vẫn còn một số hạn chế, tồn tại. Trong đó, nhận thức của một bộ phận cán bộ và người dân về chương trình này chưa cao, thụ động, trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước, chưa phát huy được vai trò chủ thể của cộng đồng dân cư. Ban chỉ đạo và ban quản lý cấp xã hiện đã kiện toàn, nhưng chưa có sự phân công cụ thể từng thành viên phụ trách địa bàn. Việc huy động các nguồn lực tại địa phương còn hạn chế nên kết quả đạt được trong xây dựng NTM chưa đồng đều...


Theo tính toán, trong giai đoạn 2016 - 2020, huyện Vạn Ninh cần hơn 180 tỷ đồng, trong đó gần 100 tỷ đồng được dành để đầu tư cho tiêu chí trường học, hơn 41 tỷ đồng để xây dựng các cơ sở vật chất văn hóa... Vì thế, địa phương kiến nghị UBND tỉnh có kế hoạch bố trí vốn cho từng năm và cả giai đoạn để Vạn Ninh chủ động trong việc xây dựng kế hoạch, phân bổ nguồn lực đầu tư. Qua đó, triển khai đạt hiệu quả Chương trình xây dựng NTM trong những năm tiếp theo.


HỒNG ĐĂNG - HẢI LĂNG
 

.

các thông tin tiện ích