Vạn Ninh cần đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến

Thứ Năm, 16/06/2022, 22:54 [GMT+7]

Vạn Ninh cần đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến

Ngày 16-6, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) tỉnh do ông Nguyễn Văn Minh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng đoàn kiểm tra làm tổ trưởng kiểm tra công tác CCHC tại huyện Vạn Ninh.


Đoàn kiểm tra đề nghị huyện Vạn Ninh cần quan tâm đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến và bưu chính công ích trên địa bàn huyện; tiếp tục rà soát, củng cố để chỉ số CCHC, mức độ hài lòng được cải thiện, nâng cao trong năm 2022 và các năm tiếp theo…


Từ ngày 1-1 đến 3-6, huyện tiếp nhận 1.682 hồ sơ, đã giải quyết 1.391 hồ sơ, trong đó đúng hạn 1.383 hồ sơ, quá hạn 8 hồ sơ, đang giải quyết 291 hồ sơ. Các hoạt động khác về cải cách thể chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công, ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được triển khai thực hiện nghiêm túc và đúng quy định…


V.G

 

.

các thông tin tiện ích