Triển khai Hệ thống báo cáo công tác cải cách hành chính tỉnh

Thứ Tư, 08/06/2022, 06:10 [GMT+7]

Triển khai Hệ thống báo cáo công tác cải cách hành chính tỉnh

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản về việc triển khai Hệ thống báo cáo công tác cải cách hành chính tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong, Cục Thuế, Cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh thực hiện chế độ báo cáo cải cách hành chính qua Hệ thống báo cáo cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa tại địa chỉ baocao.pari.khanhhoa.gov.vn kể từ ngày 6-6-2022, thay vì gửi qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành (Eoffice) như trước đây. Thời gian nhập và gửi số liệu (kèm file điện tử và file mềm của báo cáo) thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 1958/UBND-KSTT ngày 9-3-2022 của UBND tỉnh.


Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tập huấn, hỗ trợ, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai sử dụng Hệ thống để phục vụ công tác báo cáo cải cách hành chính định kỳ của tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương.


T.K

.

các thông tin tiện ích