Sở Xây dựng: Tập trung khắc phục những tồn tại

Thứ Hai, 06/06/2022, 22:23 [GMT+7]

Sở Xây dựng: Tập trung khắc phục những tồn tại

Vừa qua, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Khánh Hòa kiểm tra tại Sở Xây dựng. Đoàn ghi nhận, sở đang nỗ lực khắc phục các tồn tại của năm 2021, nhưng cần triển khai quyết liệt hơn ở một số nội dung.


Triển khai nhiều nội dung


Từ đầu năm, Sở Xây dựng đã ban hành và khẩn trương tổ chức thực hiện nhiều kế hoạch như: CCHC giai đoạn 2021 - 2025; chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; CCHC năm 2022; tuyên truyền CCHC; kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC); kiểm tra CCHC giai đoạn 2021 - 2025; thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2021... Sở đã bố trí, sắp xếp công chức tại bộ phận một cửa theo quy định; đánh giá công chức, viên chức tham gia giải quyết TTHC trên phần mềm một cửa điện tử; kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục những hồ sơ trễ hạn do lỗi tác nghiệp. Đến giữa tháng 5-2022, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trễ hạn của sở chỉ còn 1,01%, trong khi năm trước, tỷ lệ này là 4,5%.

 

Đại diện Sở Xây dựng tiếp thu đánh giá của Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh.

Đại diện Sở Xây dựng tiếp thu đánh giá của Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh.


Cùng với đó, sở thường xuyên đăng tải các quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh, giấy phép xây dựng đã cấp… trên trang thông tin điện tử của đơn vị; thực hiện đấu thầu qua mạng theo quy định; thường xuyên rà soát, kiến nghị xử lý bất cập, vướng mắc trong lĩnh vực xây dựng; tiếp tục phân cấp quản lý về trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh; giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với 2 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc. Sở cũng chú trọng đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin; đẩy mạnh triển khai các ứng dụng chuyên ngành, ứng dụng dùng chung của tỉnh; từng bước nâng cấp chất lượng trang thông tin điện tử…


Cần nỗ lực để khắc phục hạn chế

 

Năm 2020 và 2021, Sở Xây dựng xếp hạng trung bình về kết quả thực hiện công tác CCHC với giá trị chỉ số lần lượt là 72,59% và 62,87%. Làm việc với đoàn kiểm tra, đại diện Sở Xây dựng đã tiếp thu đánh giá về những tồn tại và thể hiện quyết tâm sẽ khắc phục trong năm nay.

Kết quả đánh giá công tác CCHC năm 2021 cho thấy, Sở Xây dựng bị giảm điểm đáng kể về công tác chỉ đạo, điều hành CCHC và kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC. Một số tiêu chí, tiêu chí thành phần đạt điểm không cao như: Cải cách thể chế; cải cách TTHC; công tác kiểm tra CCHC; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số; tác động của CCHC…


Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra xác định, vẫn còn một số văn bản điện tử của sở phát hành trên E-Office chưa được lãnh đạo ký số. Sở cũng chưa cập nhật quy định, văn bản hướng dẫn mới vào Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin. Các kế hoạch CCHC tuy đã được ban hành nhưng chưa xác định rõ sản phẩm, phân công trách nhiệm, thời hạn hoàn thành. Sở cũng chưa xây dựng, công bố rộng rãi bản cam kết về không phân biệt đối xử, thực hiện bình đẳng, minh bạch trong tiếp cận các tài liệu pháp lý về lĩnh vực chuyên môn của sở; chưa xây dựng chuyên mục hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên trang thông tin điện tử; chưa công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định TTHC tại trụ sở; chưa ban hành quy chế làm việc mới sau khi sắp xếp lại cơ cấu tổ chức; các quyết định công bố TTHC chưa cụ thể.


Bên cạnh đó, đơn vị cũng chưa phát sinh dòng tiền thanh toán trực tuyến phí, lệ phí đối với các TTHC cho phép thanh toán trực tuyến của sở trên Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh. Tuy sở đã xây dựng, chuyển đổi, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng, nhưng còn nhiều nội dung chưa triển khai, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu TCVN ISO 9001:2015…  


Bà Trần Thu Mai - Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng đoàn kiểm tra đề nghị Sở Xây dựng rà soát, triển khai ngay các biện pháp khắc phục những hạn chế được đoàn chỉ ra. Đồng thời, đơn vị rà soát, tổng hợp vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện để báo cáo, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét hoặc kiến nghị theo thẩm quyền.


NGUYỄN VŨ

 

.

các thông tin tiện ích