Chỉ số PAPI chuyển biến tích cực

Thứ Hai, 13/06/2022, 23:05 [GMT+7]

Chỉ số PAPI chuyển biến tích cực

Công bố của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) vào tháng 5 cho thấy, chỉ số PAPI (Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh) của Khánh Hòa năm 2021 có chuyển biến tích cực.


7/8 chỉ số tăng điểm


Năm 2021, chỉ số PAPI tổng hợp của Khánh Hòa đạt 41,689 điểm, tăng 2,548 điểm và đứng thứ 40/60 tỉnh, thành phố (3 địa phương không đưa vào báo cáo), tăng 22 bậc so với năm 2020. Đây là thứ hạng cao nhất mà Khánh Hòa đạt được kể từ năm 2011.

 


Trong 8 chỉ số nội dung, Khánh Hòa có 7 chỉ số tăng điểm so với năm 2020. Đó là: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai, minh bạch trong việc ra quyết định; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; thủ tục hành chính (TTHC) công; cung ứng dịch vụ công; quản trị môi trường; quản trị điện tử.


Trong 7 chỉ số nội dung trên, có 3 chỉ số thuộc nhóm trung bình cao, 2 trong 3 chỉ số này thuộc nhóm cao nhất. Ở chỉ số nội dung cung ứng dịch vụ công, Khánh Hòa đạt 7,999 điểm, tăng 0,342 điểm so với năm 2020, xếp thứ 14/60, thuộc nhóm đạt điểm cao nhất. Nhiều nội dung thành phần của tỉnh đạt điểm khá cao như: Y tế công lập; giáo dục tiểu học công lập; cơ sở hạ tầng căn bản; an ninh, trật tự tại địa bàn khu dân cư. Chỉ số này đo lường mức độ hiệu quả cung ứng dịch vụ công căn bản cho người dân. Ở chỉ số nội dung quản trị điện tử, Khánh Hòa đạt 3,101 điểm, tăng 0,701 điểm so với năm 2020, xếp thứ 15/60, thuộc nhóm đạt điểm cao nhất, trong đó nội dung tiếp cận và sử dụng Internet tại địa phương đạt điểm cao nhất. Đây là chỉ số đo lường sự tương tác giữa chính quyền với người dân trên không gian mạng Internet…


Tiếp tục nỗ lực


Tuy đã đạt được kết quả đáng khích lệ nhưng chỉ số PAPI năm 2021 của tỉnh vẫn thấp hơn trung bình chung cả nước. Tỉnh cũng còn chỉ số nội dung trách nhiệm giải trình với người dân bị giảm 0,101 điểm. Nguyên nhân giảm điểm, theo báo cáo PAPI 2021, năm qua, đại dịch Covid-19 tác động đáng kể đến hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền ở nhiều lĩnh vực. Chỉ số trách nhiệm giải trình với người dân của các tỉnh đều giảm mạnh so với 2 năm trước, do chính quyền địa phương chưa xử lý được lượng lớn đơn thư, yêu cầu của người dân về các chính sách hỗ trợ, ứng phó liên quan đến Covid-19. Điều này đặt ra yêu cầu các cấp chính quyền cần nỗ lực nhiều hơn nữa.

 

Giao dịch tại bộ phận một cửa UBND phường Tân Lập, TP. Nha Trang.

Giao dịch tại bộ phận một cửa UBND phường Tân Lập, TP. Nha Trang.


Bà Trần Thu Mai - Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, nhờ sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của UBMTTQ Việt Nam tỉnh và nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, địa phương, chỉ số PAPI năm 2021 của tỉnh đã chuyển biến tích cực bước đầu. Tuy nhiên, để tiếp tục cải thiện, nâng cao hơn nữa kết quả cũng như xếp hạng chỉ số PAPI trong năm 2022 và các năm tiếp theo, các cơ quan cần tích cực phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh phê duyệt, tổ chức khảo sát đánh giá đối với cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, đặc biệt là cấp cơ sở về việc nhận thức và kết quả triển khai các nội dung liên quan đến chỉ số PAPI. Từ đó, xây dựng khung công việc, nhiệm vụ và mức độ đạt được để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng điều hành, hiệu quả quản trị và hành chính công của bộ máy chính quyền từ cấp tỉnh đến cơ sở, xây dựng một nền hành chính dân chủ, minh bạch.


Mới đây, Sở Nội vụ đã đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục phổ biến, tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về cải cách hành chính, nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức. Đồng thời, tăng cường phổ biến, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện chỉ số PAPI, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh đối với các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao. Các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc quy định về công khai, minh bạch; kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của người dân đúng quy định; đề ra các giải pháp khắc phục hạn chế, thiếu sót. Các đơn vị cải cách quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả TTHC; rà soát, kiến nghị cắt giảm, đơn giản hóa TTHC; kịp thời cập nhật, công khai đầy đủ TTHC theo quy định; đẩy mạnh thực hiện TTHC trên môi trường điện tử…


NGUYỄN VŨ

.

các thông tin tiện ích