3 trường hợp tạm dừng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng

Thứ Hai, 30/08/2021, 22:10 [GMT+7]

3 trường hợp tạm dừng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng

Hỏi: Xin cho hỏi, trường hợp nào tạm dừng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng?  


(Lê Quang Hạnh - thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa)


Trả lời: Thông tư số 02 ngày 24-6-2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tạm dừng hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng trong các trường hợp sau đây:


a) Đối tượng không nhận chế độ, chính sách liên tục từ 3 tháng trở lên;


b) Đối tượng không chấp hành yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc xác định lại mức độ khuyết tật, xác định lại điều kiện hưởng trợ giúp xã hội hoặc thông tin khác phục vụ công tác quản lý đối tượng.


c) Đối tượng bị tạm giam từ 1 tháng trở lên đối với trường hợp đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng.


Công chức phụ trách công tác Lao động - Thương binh và Xã hội cấp xã lập danh sách đối tượng này trình Chủ tịch UBND cấp xã để gửi văn bản đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, thẩm định trình Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định tạm dừng trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng.


Luật gia LÊ THỊ HỒNG THANH

 

.

các thông tin tiện ích