Chi phí mua vé máy bay cho người lao động đi công tác

Chủ Nhật, 27/01/2019, 22:36 [GMT+7]

Chi phí mua vé máy bay cho người lao động đi công tác

. Hỏi: Theo quy chế nội bộ, công ty sẽ cử nhân viên thuộc phòng hành chính nhân sự mua vé máy bay qua website cho người lao động đi công tác. Công ty thực hiện thanh toán bằng chuyển khoản từ tài khoản của nhân viên phòng hành chính nhân sự vào tài khoản bên bán vé máy bay. Điều này có phù hợp với điều kiện được tính vào chi phí khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) không? Trường hợp công ty giao cá nhân tự mua vé máy bay khi đi công tác thì cần đáp ứng điều kiện gì để được tính vào chi phí khi tính thuế TNDN?

.Trả lời: Theo như trình bày của công ty, bản chất đây là trường hợp công ty trực tiếp mua vé máy bay qua website thương mại điện tử cho người lao động đi công tác để phục hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty thực hiện việc thanh toán bằng chuyển khoản từ tài khoản của nhân viên phòng hành chính nhân sự vào tài khoản bên bán vé máy bay là không phù hợp với quy định tại Khoản 2.9 Điều 6 Thông tư số 78 ngày 18-6-2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN (đã được sửa đổi bổ sung tại Điều 4 Thông tư số 96 ngày 22-6-2015 của Bộ Tài chính).


Trường hợp công ty cử người lao động đi công tác và giao cá nhân tự mua vé máy bay, thanh toán bằng thẻ ngân hàng mang tên cá nhân, sau đó về thanh toán lại với công ty nếu công ty có đủ hồ sơ, chứng từ chứng minh khoản chi phí này phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị gồm: hóa đơn, chứng từ phù hợp do người cung cấp hàng hóa, dịch vụ giao xuất kèm theo chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt của cá nhân tham gia hành trình vận chuyển; quyết định hoặc văn bản cử người lao động đi công tác của công ty; quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của công ty cho phép người lao động được phép thanh toán khoản công tác phí, mua vé máy bay bằng thẻ ngân hàng do cá nhân là chủ thẻ. Ngoài ra, khoản chi này sau đó được doanh nghiệp thanh toán lại cho người lao động thì công ty được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.


Mai Dương
(Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa)

.

các thông tin tiện ích