Không chứng thực chữ ký trong giấy ủy quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Chủ Nhật, 20/01/2019, 22:59 [GMT+7]

Không chứng thực chữ ký trong giấy ủy quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Hỏi: Tôi có thể yêu cầu UBND xã nơi tôi cư trú chứng thực giấy ủy quyền với nội dung tôi ủy quyền cho người khác trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp của tôi ở địa phương khác và người được ủy quyền chưa ký trong giấy ủy quyền có được cơ quan có thẩm quyền chấp nhận không?


Nguyễn Thị Thanh Bình
(phường Phước Long, TP. Nha Trang)


Trả lời: Về yêu cầu chứng thực chữ ký trong Giấy ủy quyền có liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc trường hợp không được chứng thực chữ ký (Điểm d Khoản 4 Điều 24 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16-2-2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch). Do đó, UBND xã có quyền từ chối chứng thực chữ ký  trong giấy ủy quyền này.


Bà có thể lập hợp đồng ủy quyền và  yêu cầu Tổ chức hành nghề công chứng nơi bà cư trú công chứng hợp đồng ủy quyền thực hiện quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Công chứng và  Luật Đất đai. Theo đó, khi công chứng các hợp đồng ủy quyền, công chứng viên có trách nhiệm kiểm tra kỹ hồ sơ, giải thích rõ quyền và nghĩa vụ của các bên và hậu quả pháp lý của việc ủy quyền đó cho các bên tham gia. Trong trường hợp bên ủy quyền và bên được ủy quyền không thể cùng đến một tổ chức hành nghề công chứng thì bên ủy quyền yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng nơi họ cư trú công chứng hợp đồng ủy quyền; bên được ủy quyền yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng nơi họ cư trú công chứng tiếp vào bản gốc hợp đồng ủy quyền này, hoàn tất thủ tục công chứng hợp đồng ủy quyền (Điều 42, 55 Luật Công chứng năm 2014).


Luật sư Nguyễn Hồng Hà

 

.

các thông tin tiện ích