Chính sách ưu đãi đối với lao động là người khuyết tật

Thứ Hai, 21/01/2019, 22:31 [GMT+7]

Chính sách ưu đãi đối với lao động là người khuyết tật

Hỏi: Nhà nước có chính sách ưu đãi thế nào đối với người lao động là người khuyết tật?


Nguyễn Khánh (thị trấn Khánh Vĩnh)


Trả lời: Bộ luật Lao động quy định, Nhà nước bảo trợ quyền lao động (LĐ), tự tạo việc làm của LĐ là người khuyết tật, có chính sách khuyến khích và ưu đãi người sử dụng LĐ tạo việc làm và nhận LĐ là người khuyết tật vào làm việc. Quốc hội đã giao Chính phủ quy định chính sách cho vay vốn ưu đãi từ Quỹ quốc gia về việc làm đối với người sử dụng LĐ sử dụng LĐ là người khuyết tật.


Trong việc sử dụng LĐ là người khuyết tật, pháp luật đòi hỏi người sử dụng LĐ phải bảo đảm về điều kiện LĐ, công cụ LĐ, an toàn LĐ, vệ sinh LĐ phù hợp với LĐ là người khuyết tật và thường xuyên chăm sóc sức khỏe của họ. Người sử dụng LĐ phải tham khảo ý kiến lao động là người khuyết tật khi quyết định những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của họ.


Pháp luật cấm các hành vi: Sử dụng LĐ là người khuyết tật suy giảm khả năng LĐ từ 51% trở lên làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm; sử dụng LĐ là người khuyết tật làm những công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc tiếp xúc với các chất độc hại theo quy định.


Theo Luật Người khuyết tật, Nhà nước tạo điều kiện để người khuyết tật phục hồi chức năng LĐ, được tư vấn việc làm miễn phí, có việc làm và làm việc phù hợp với sức khỏe và đặc điểm của người khuyết tật. Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân không được từ chối tuyển dụng người khuyết tật có đủ tiêu chuẩn tuyển dụng vào làm việc hoặc đặt ra tiêu chuẩn tuyển dụng trái quy định của pháp luật nhằm hạn chế cơ hội làm việc của người khuyết tật, phải bố trí sắp xếp công việc, bảo đảm điều kiện và môi trường làm việc phù hợp cho người khuyết tật.


Luật sư Nguyễn Thiện Hùng

.

các thông tin tiện ích