Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi xảy ra tai nạn lao động

Thứ Năm, 07/06/2018, 23:19 [GMT+7]

Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi xảy ra tai nạn lao động

Hỏi: Chồng tôi bị tai nạn khi đang làm việc tại phân xưởng, đang được điều trị tại bệnh viện. Tôi muốn biết về phía công ty sẽ có trách nhiệm đến đâu đối với các khoản chi phí điều trị và trách nhiệm vật chất khác?


                         Lê Minh Hòa (Vạn Hưng, Vạn Ninh, Khánh Hòa)


Trả lời: Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người lao động (NLĐ) bị tai nạn lao động (TNLĐ) được Luật An toàn, vệ sinh lao động quy định:


1. Kịp thời sơ cứu, cấp cứu cho người bị TNLĐ và phải tạm ứng chi phí sơ cứu, cấp cứu và điều trị cho NLĐ bị TNLĐ;


2. Thanh toán chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định cho người bị TNLĐ như sau:


a) Thanh toán phần chi phí đồng chi trả và những chi phí không nằm trong danh mục do bảo hiểm y tế chi trả đối với NLĐ tham gia bảo hiểm y tế;


b) Trả phí khám giám định mức suy giảm khả năng lao động đối với những trường hợp kết luận suy giảm khả năng lao động dưới 5% do người sử dụng lao động giới thiệu NLĐ đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động tại Hội đồng giám định y khoa;


c) Thanh toán toàn bộ chi phí y tế đối với NLĐ không tham gia bảo hiểm y tế;


3. Trả đủ tiền lương cho NLĐ bị TNLĐ phải nghỉ việc trong thời gian điều trị, phục hồi chức năng lao động;


4. Bồi thường cho NLĐ bị TNLĐ mà không hoàn toàn do lỗi của chính người này gây ra với mức như sau:


a) Ít nhất bằng 1,5 tháng tiền lương nếu bị suy giảm từ 5 đến 10% khả năng lao động; sau đó cứ tăng 1% được cộng thêm 0,4 tháng tiền lương nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 11 đến 80%;


b) Ít nhất 30 tháng tiền lương cho NLĐ bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc cho thân nhân NLĐ bị chết do TNLĐ;


Trong trường hợp NLĐ bị TNLĐ do lỗi của chính họ gây ra thì người sử dụng lao động trợ cấp cho NLĐ một khoản tiền ít nhất bằng 40% mức quy định về bồi thường trên đây với mức suy giảm khả năng lao động tương ứng;


Ngoài ra người sử dụng lao động còn có trách nhiệm giới thiệu để NLĐ bị TNLĐ, bệnh nghề nghiệp được giám định y khoa xác định mức độ suy giảm khả năng lao động, được điều trị, điều dưỡng, phục hồi chức năng lao động theo quy định pháp luật; sắp xếp công việc phù hợp với sức khỏe cho NLĐ nếu họ còn tiếp tục làm việc; lập hồ sơ hưởng chế độ về TNLĐ từ Quỹ bảo hiểm TNLĐ…


Luật sư Nguyễn Thiện Hùng

.

các thông tin tiện ích