Quyền khởi kiện tại tòa án của người lao động

Thứ Sáu, 25/05/2018, 23:05 [GMT+7]

Quyền khởi kiện tại tòa án của người lao động

Hỏi: Xin cho biết trong quan hệ lao động, những trường hợp nào người lao động được quyền khởi kiện vụ án tại tòa án?


                    Hoàng Nam
(xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa)


Trả lời: Ngày 27-2-2018, Chính phủ ban hành Nghị định 24/2018/NĐ-CP quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp, hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động. Về quyền khiếu nại, quyền khởi kiện của người lao động được nghị định quy định với một số nội dung như sau:


Khiếu nại về lao động là việc người lao động, người học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động, người thử việc yêu cầu người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại về lao động xem xét lại quyết định, hành vi về lao động của người sử dụng lao động khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó vi phạm pháp luật lao động, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của mình.


Về quyền khởi kiện, người khiếu nại được quyền khởi kiện vụ án theo thủ tục tố tụng dân sự và khởi kiện vụ án hành chính, cụ thể:


a) Người khiếu nại có quyền khởi kiện vụ án tại tòa án theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự trong trường hợp sau đây:


- Có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi của người sử dụng lao động; tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp; doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình;


- Không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu theo quy định;


- Đã hết thời hạn quy định mà khiếu nại lần đầu không được giải quyết.


b) Người khiếu nại có quyền khởi kiện vụ án tại tòa án theo quy định của pháp luật tố tụng hành chính trong trường hợp sau đây:


- Không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai theo quy định;


- Đã hết thời hạn quy định mà khiếu nại lần hai không được giải quyết.


Luật sư Nguyễn Thiện Hùng
 

.

các thông tin tiện ích