Những hành vi cán bộ không được làm trong giải quyết thủ tục hành chính

Thứ Năm, 10/05/2018, 22:56 [GMT+7]

Những hành vi cán bộ không được làm trong giải quyết thủ tục hành chính

Hỏi: Xin cho biết những hành vi cán bộ, công chức, viên chức không  được làm trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông?


Phan Thanh (phường Phường Sài, TP. Nha Trang)


Trả lời: Ngày 23-4-2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 61 quy định về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (có hiệu lực thi hành từ ngày 21-6-2018). Nghị định này đã quy định cụ thể những hành vi không được làm trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.


Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại trụ sở bộ phận một cửa và tại cơ quan có thẩm quyền không được thực hiện các hành vi sau đây:


1) Cửa quyền, sách nhiễu, gây phiền hà, khó khăn cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính;


2) Cản trở tổ chức, cá nhân lựa chọn hình thức nộp hồ sơ, nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật;


3) Cản trở hoặc ngăn chặn trái phép quá trình truyền, gửi, nhận dữ liệu điện tử; thay đổi, xóa, hủy, giả mạo, sao chép, di chuyển trái phép một phần hoặc toàn bộ nội dung dữ liệu thực hiện thủ tục hành chính;


4) Tiết lộ thông tin về hồ sơ, tài liệu và các thông tin liên quan đến bí mật của tổ chức, cá nhân hoặc sử dụng thông tin đó để trục lợi;


5) Từ chối thực hiện, kéo dài thời gian giải quyết thủ tục hành chính hoặc tự ý yêu cầu bổ sung hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật;


6) Trực tiếp giao dịch, yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ không thông qua bộ phận một cửa, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;


7) Đùn đẩy trách nhiệm, thiếu hợp tác, thiếu công bằng, không khách quan, không đúng pháp luật trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính;


8) Ứng xử, giao tiếp không phù hợp với quy chế văn hóa công sở;


9) Các hành vi vi phạm pháp luật khác trong thực hiện công vụ.


Luật sư Nguyễn Hồng Hà

 

.

các thông tin tiện ích