Ai chịu trách nhiệm xác minh điều kiện thi hành án?

Thứ Năm, 03/05/2018, 22:49 [GMT+7]

Ai chịu trách nhiệm xác minh điều kiện thi hành án?

Hỏi: Tôi là người được thi hành án, do vụ việc kéo dài, tôi liên hệ cơ quan thi hành án thì được trả lời bên phải thi hành án không có tài sản, cán bộ thi hành án còn gợi ý tôi xác minh tài sản. Xin cho biết luật pháp quy định việc xác minh tài sản thế nào, là người được thi hành án tôi có trách nhiệm phải xác minh tài sản không?


                           Lê Việt Hải (Ba Ngòi, TP. Cam Ranh, Khánh Hòa)


Trả lời: Bạn không có nghĩa vụ phải xác minh tài sản nhưng bạn có quyền làm việc đó. Trách nhiệm xác minh điều kiện thi hành án thuộc về cơ quan thi hành án dân sự.


Luật Thi hành án dân sự quy định, trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hết thời hạn tự nguyện thi hành án mà người phải thi hành án không tự nguyện thi hành thì Chấp hành viên tiến hành xác minh; trường hợp thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời thì phải tiến hành xác minh ngay.


Trường hợp người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án thì ít nhất 6 tháng một lần, Chấp hành viên phải xác minh điều kiện thi hành án; trường hợp người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án là người đang chấp hành hình phạt tù mà thời gian chấp hành hình phạt tù còn lại từ 2 năm trở lên hoặc không xác định được địa chỉ, nơi cư trú mới của người phải thi hành án thì thời hạn xác minh ít nhất 1 năm một lần. Sau 2 lần xác minh mà người phải thi hành án vẫn chưa có điều kiện thi hành án thì cơ quan thi hành án dân sự phải thông báo bằng văn bản cho người được thi hành án về kết quả xác minh. Việc xác minh lại được tiến hành khi có thông tin mới về điều kiện thi hành án của người phải thi hành án.


Người được thi hành án có quyền tự mình hoặc ủy quyền cho người khác xác minh điều kiện thi hành án, cung cấp thông tin về tài sản, thu nhập, điều kiện thi hành án của người phải thi hành án cho cơ quan thi hành án dân sự.

 

Luật sư Nguyễn Thiện Hùng
 

.

các thông tin tiện ích