Nộp lệ phí khi làm chứng minh nhân dân

Thứ Năm, 24/05/2018, 23:25 [GMT+7]

Nộp lệ phí khi làm chứng minh nhân dân

Hỏi: Tôi đi làm chứng minh nhân dân (CMND), phải nộp một khoản tiền là tiền lệ phí, trong khi đó có người cùng làm như tôi lại không phải nộp tiền. Tôi phân vân, không rõ tại sao có người phải nộp tiền có người lại không, xin cho biết quy định về thu lệ phí này thế nào?


Đặng Thị Hiệp (phường Cam Linh, TP. Cam Ranh)


Trả lời: HĐND tỉnh có Nghị quyết số 39/2016/NQ-HĐND và Nghị quyết sửa đổi, bổ sung số 06/2017/NQ-HĐND, trong đó có nội dung quy định mức thu lệ phí cấp CMND trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.


Theo các nghị quyết này, người được cơ quan công an cấp CMND phải nộp một khoản tiền lệ phí, cụ thể, khi được cấp lần đầu, cấp lại, cấp đổi CMND mức lệ phí phải nộp là 8.000 đồng/lần cấp đối với địa bàn các phường của thành phố thuộc tỉnh; mức thu 4.000 đồng/lần cấp đối với các khu vực khác.


Nghị quyết của HĐND cũng quy định những trường hợp miễn thu lệ phí, cụ thể:


- Miễn thu lệ phí cấp CMND (không bao gồm tiền ảnh của người được cấp CMND) đối với các trường hợp: bố, mẹ, vợ (hoặc chồng) của liệt sĩ, con dưới 18 tuổi của liệt sĩ; thương binh, con dưới 18 tuổi của thương binh; người hưởng chính sách như thương binh; con dưới 18 tuổi của người hưởng chính sách như thương binh; bệnh binh; công dân dưới 16 tuổi; công dân dưới 18 tuổi mồ côi cả cha, lẫn mẹ, không nơi nương tựa; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo; người khuyết tật; người cao tuổi; công dân thường trú tại thôn đặc biệt khó khăn thuộc khu vực II, III và các hộ gia đình dân tộc thiểu số và miền núi thuộc khu vực I theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28-4-2017 của Thủ tướng Chính phủ;


- Công dân được cấp CMND lần đầu, cấp đổi CMND do Nhà nước thay đổi địa giới hành chính hoặc khi có sai sót về thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, trên CMND do lỗi của cơ quan quản lý cư trú, CMND.


Luật sư Nguyễn Thiện Hùng

 

.

các thông tin tiện ích