Quyền Khiếu nại về việc làm

Thứ Bảy, 19/05/2018, 00:11 [GMT+7]

Quyền Khiếu nại về việc làm

Hỏi: Tôi đến liên hệ tổ chức dịch vụ việc làm để giải quyết một số vướng mắc, nhưng không đồng tình với cách hành xử của cán bộ làm việc ở đây. Tôi muốn khiếu nại hay khởi kiện về việc này thì phải theo cách thức thế nào?


Hoàng Trọng (huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa)


Trả lời: Khi có căn cứ cho rằng hành vi của cán bộ, viên chức của tổ chức dịch vụ việc làm vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của mình thì bạn có quyền khiếu nại.


Trình tự khiếu nại về việc làm là một trong những nội dung mới (trước đây chưa có quy định) được Chính phủ quy định tại Nghị định số 24/2018/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 15-4-2018).


 Theo nghị định này, hành vi về việc làm là hành vi của tổ chức, cá nhân liên quan đến tạo việc làm; đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; bảo hiểm thất nghiệp.


Thẩm quyền giải quyết khiếu nại về việc làm được quy định:


1. Người đứng đầu tổ chức dịch vụ việc làm (bao gồm trung tâm dịch vụ việc làm và doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm); tổ chức đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định, hành vi của mình bị khiếu nại.


2. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi tổ chức dịch vụ việc làm, tổ chức đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia đặt trụ sở chính có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai đối với khiếu nại về việc làm khi người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, hoặc đã hết thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu theo quy định mà khiếu nại không được giải quyết.


Ngoài thủ tục khiếu nại, người khiếu nại có quyền khởi kiện vụ án tại tòa án theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự trong trường hợp không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, hoặc đã hết thời hạn giải quyết khiếu nại theo quy định mà khiếu nại lần đầu không được giải quyết. Người khiếu nại còn có quyền khởi kiện vụ án hành chính trong trường hợp không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai theo quy định, hoặc đã hết thời hạn quy định mà khiếu nại lần hai không được giải quyết.


Luật sư Nguyễn Thiện Hùng
 

.

các thông tin tiện ích