Quy định về thuế thu nhập cá nhân

Chủ Nhật, 10/06/2018, 22:41 [GMT+7]

Quy định về thuế thu nhập cá nhân

Hỏi: Doanh nghiệp (DN) có chuyên gia của công ty mẹ được cử sang hỗ trợ trong 2 tháng. Các chi phí nhà ở, đi lại, ăn uống do công ty chi trả, không phát sinh chi trả tiền công. Trường hợp này có phát sinh thuế thu nhập cá nhân (TNCN) không? DN có làm quyết toán không?


Trả lời: Căn cứ quy định tại Điều 1 Thông tư 111/2013 của Bộ Tài chính, trường hợp người lao động là chuyên gia nước ngoài của công ty mẹ được cử sang Việt Nam làm việc, hỗ trợ DN trong 2 tháng thì trước tiên cần được xác định là cá nhân cư trú hay cá nhân không cư trú để làm cơ sở xác định thu nhập chịu thuế TNCN và thuế suất. Đối với cá nhân là chuyên gia người nước ngoài, DN cần xác định khoản thu nhập phát sinh tại Việt Nam của người lao động (không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập) để tính thu nhập chịu thuế TNCN trong 2 tháng làm việc tại DN.


Việc xác định các khoản thu nhập chịu thuế của các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền do DN trả cho chuyên gia nước ngoài bao gồm chi phí nhà ở, vé máy bay, đi lại, ăn uống được thực hiện theo hướng dẫn tại Điểm đ, Khoản 2, Điều 2 Thông tư số 111/2013 và Khoản 2, 3, 4 Điều 11 Thông tư số 92/2015 của Bộ Tài chính.


Về thuế suất: cá nhân không cư trú áp dụng thuế suất 20% tính trên thu nhập chịu thuế từ tiền lương tiền công. Cá nhân cư trú áp dụng thuế suất 10% tính trên tổng thu nhập chịu thuế từ tiền lương tiền công, áp dụng cho trường hợp cá nhân ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng. DN khai số liệu về thu nhập chịu thuế, số thuế phát sinh tại đơn vị ở bảng kê 05-2/BK-TNCN khi quyết toán thuế TNCN.


Nguyễn Vũ Cung
(Phó Trưởng phòng Quản lý thuế thu nhập cá nhân, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa)

 

.

các thông tin tiện ích