Hoãn thi hành án có đúng luật?

Thứ Hai, 11/06/2018, 22:14 [GMT+7]

Hoãn thi hành án có đúng luật?

Hỏi: Bà B. phải thanh toán cho tôi khoản nợ gần 150 triệu đồng. Cơ quan thi hành án đã kê biên chiếc xe ô tô của bà. Sau khi tổ chức bán đấu giá không thành, cơ quan thi hành án đã không có biện pháp tiếp tục thi hành mà lại ra quyết định hoãn thi hành án. Việc này có được pháp luật cho phép không?


Huỳnh Quang (TP. Cam Ranh)


Trả lời: Luật Thi hành án dân sự năm 2008, được sửa đổi, bổ sung năm 2014, quy định về hoãn thi hành án tại Điều 48 như sau:


1. Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định hoãn thi hành án trong trường hợp sau đây:


a) Người phải thi hành án bị ốm nặng, có xác nhận của cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên; bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quyết định của tòa án;


b) Chưa xác định được địa chỉ của người phải thi hành án hoặc vì lý do chính đáng khác mà người phải thi hành án không thể tự mình thực hiện nghĩa vụ theo bản án, quyết định;


c) Đương sự đồng ý hoãn thi hành án; việc đồng ý hoãn thi hành án phải lập thành văn bản ghi rõ thời hạn hoãn, có chữ ký của đương sự; trong thời gian hoãn thi hành án thì người phải thi hành án không phải chịu lãi suất chậm thi hành án, trừ trường hợp đương sự có thỏa thuận khác;


d) Tài sản để thi hành án đã được tòa án thụ lý để giải quyết theo quy định tại Điều 74 và Điều 75 của luật này; tài sản được kê biên theo Điều 90 của luật này nhưng sau khi giảm giá theo quy định mà giá trị bằng hoặc thấp hơn chi phí và nghĩa vụ được bảo đảm;


đ) Việc thi hành án đang trong thời hạn cơ quan có thẩm quyền giải thích bản án, quyết định và trả lời kiến nghị của cơ quan thi hành án dân sự theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 170 và Khoản 2 Điều 179 của luật này;


e) Người được nhận tài sản, người được giao nuôi dưỡng đã được thông báo hợp lệ 2 lần về việc nhận tài sản, nhận người được nuôi dưỡng nhưng không đến nhận;


g) Việc chuyển giao quyền và nghĩa vụ thi hành án theo quy định tại Điều 54 của luật này chưa thực hiện được vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan;


h) Tài sản kê biên không bán được mà người được thi hành án không nhận để thi hành án theo quy định tại Khoản 3 Điều 104 của luật này.


Như vậy trong trường hợp của bạn, do tài sản kê biên không bán được nên cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định hoãn thi hành án là phù hợp quy định của luật.


Luật sư Nguyễn Thiện Hùng

.

các thông tin tiện ích