Ai chịu trách nhiệm nội dung văn bản được chứng thực chữ ký?

Thứ Hai, 05/03/2018, 03:52 [GMT+7]

Ai chịu trách nhiệm nội dung văn bản được chứng thực chữ ký?

Hỏi: Giấy tờ do cá nhân tự lập nhưng đã được chính quyền cấp xã chứng thực chữ ký. Khi phát hiện nội dung văn bản có sai sót thì có phải người lập văn bản không còn phải chịu trách nhiệm đối với sai sót đó?


Hoàng Thị Liên (xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa)


Trả lời: Theo Nghị định số 23/2015/NĐ-CP của Chính phủ, chứng thực chữ ký là việc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền được pháp luật quy định chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản là chữ ký của người yêu cầu chứng thực.


Khi chứng thực chữ ký, người thực hiện chứng thực chịu trách nhiệm về tính xác thực về chữ ký của người yêu cầu chứng thực trong giấy tờ, văn bản, xác nhận việc người yêu cầu chứng thực cam đoan đã hiểu, tự chịu trách nhiệm về nội dung của giấy tờ, văn bản và đã ký vào giấy tờ, văn bản này trước mặt mình. Người yêu cầu chứng thực phải chịu trách nhiệm về nội dung, tính hợp lệ, hợp pháp của giấy tờ, văn bản mà mình yêu cầu chứng thực hoặc xuất trình khi làm thủ tục chứng thực theo quy định.


Các trường hợp không được chứng thực chữ ký, bao gồm:


1. Tại thời điểm chứng thực, người yêu cầu chứng thực chữ ký không nhận thức và làm chủ được hành vi của mình.


2. Người yêu cầu chứng thực chữ ký xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu không còn giá trị sử dụng hoặc giả mạo.


3. Giấy tờ, văn bản mà người yêu cầu chứng thực ký vào có nội dung trái pháp luật, đạo đức xã hội; tuyên truyền, kích động chiến tranh, chống chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xuyên tạc lịch sử của dân tộc Việt Nam; xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân, tổ chức; vi phạm quyền công dân.


4. Giấy tờ, văn bản có nội dung là hợp đồng, giao dịch, trừ các trường hợp chứng thực chữ ký trong Giấy ủy quyền đối với việc ủy quyền không có thù lao, không có nghĩa vụ bồi thường của bên được ủy quyền và không liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng bất động sản hoặc trường hợp pháp luật có quy định khác.


Bạn không nói rõ sai sót của văn bản cụ thể là gì. Quy định pháp luật cho thấy người yêu cầu chứng thực chữ ký chịu trách nhiệm về nội dung của văn bản họ lập ra. Người chứng thực chữ ký chỉ chịu trách nhiệm trong trường hợp vi phạm vào điều cấm của pháp luật nêu trên đây.


Luật sư Nguyễn Thiện Hùng 

.

các thông tin tiện ích