Vợ chồng ly thân nhau, chồng tự bán nhà được không?

Thứ Năm, 22/02/2018, 07:23 [GMT+7]

Vợ chồng ly thân nhau, chồng tự bán nhà được không?

Hỏi: Nhà đất là tài sản chung của vợ chồng do chúng tôi mua đất và làm nhà ở nhưng giấy chứng nhận chỉ mình chồng tôi đứng tên. Nay chúng tôi ly thân nhau, tôi vào Đồng Nai ở với con. Xin được hỏi, khi tôi không ở cùng, chồng tôi có thể tự bán nhà này được không?


Hoài Lan (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa)


. Trả lời: Được xác định là tài sản chung của vợ chồng thì tuy trên giấy đăng ký sở hữu, đăng ký sử dụng chỉ ghi tên một người, nó vẫn là tài sản chung.


Đối với tài sản chung vợ chồng là quyền sử dụng đất cũng như các tài sản chung khác có giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản mà chỉ ghi tên vợ hoặc chồng thì khi xác lập, thực hiện và chấm dứt giao dịch liên quan đến tài sản chung này đều phải tuân thủ nguyên tắc đại diện của pháp luật dân sự và quy định của Luật Hôn nhân và gia đình cùng với các luật khác có liên quan.


Được quy định tại Bộ luật Dân sự, đại diện là việc cá nhân, pháp nhân (người đại diện) nhân danh và vì lợi ích của cá nhân hoặc pháp nhân khác (người được đại diện) xác lập, thực hiện giao dịch dân sự. Cá nhân, pháp nhân có thể xác lập, thực hiện giao dịch dân sự thông qua người đại diện. Cá nhân không được để người khác đại diện cho mình nếu pháp luật quy định họ phải tự mình xác lập, thực hiện giao dịch đó. Trường hợp pháp luật quy định thì người đại diện phải có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập, thực hiện. Quyền đại diện được xác lập theo ủy quyền giữa người được đại diện và người đại diện (đại diện theo ủy quyền); theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, theo điều lệ của pháp nhân hoặc theo quy định của pháp luật (đại diện theo pháp luật).


Vợ, chồng có thể ủy quyền cho nhau xác lập, thực hiện và chấm dứt giao dịch mà theo quy định của pháp luật phải có sự đồng ý của cả hai vợ chồng.


Trong trường hợp vợ hoặc chồng có tên trên giấy chứng nhận quyền sở hữu, giấy chứng nhận quyền sử dụng tài sản tự mình xác lập, thực hiện và chấm dứt giao dịch với người thứ ba trái với quy định về đại diện giữa vợ và chồng của Luật Hôn nhân và gia đình thì giao dịch đó vô hiệu, trừ trường hợp theo quy định của pháp luật mà người thứ ba ngay tình được bảo vệ quyền lợi.


Luật sư Nguyễn Thiện Hùng

 

.

các thông tin tiện ích