Mức tiền pháp nhân phải nộp trong vụ án hình sự

Thứ Ba, 20/02/2018, 23:50 [GMT+7]

Mức tiền pháp nhân phải nộp trong vụ án hình sự

Hỏi: Xin cho biết trong vụ án hình sự, pháp nhân thương mại phải nộp khoản tiền để bồi thường thiệt hại được quy định cụ thể thế nào?


Nguyễn Nam (Cam Thuận, TP. Cam Ranh, Khánh Hòa)


Trả lời: Nghị định 115/2017/NĐ-CP của Chính phủ đã quy định về trình tự, thủ tục, mức tiền mà pháp nhân thương mại bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử phải nộp để bảo đảm thi hành án (bao gồm thi hành hình phạt tiền và thi hành nghĩa vụ bồi thường thiệt hại). Quy định này được áp dụng đối với pháp nhân thương mại bị áp dụng biện pháp cưỡng chế. Mức tiền nộp để bảo đảm thi hành án bao gồm:


1. Mức tiền nộp để bảo đảm thi hành án phạt tiền do cơ quan tiến hành tố tụng có thẩm quyền quyết định trong từng trường hợp cụ thể, nhưng không dưới 50% và không cao hơn mức phạt tiền cao nhất quy định tại điều khoản được áp dụng để khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử đối với pháp nhân thương mại.


2. Mức tiền nộp để bảo đảm thi hành nghĩa vụ bồi thường thiệt hại được quy định:


a) Nếu điều khoản được áp dụng, để khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử đối với pháp nhân thương mại có tình tiết quy định mức thiệt hại về tài sản thì mức tiền nộp để bảo đảm thi hành nghĩa vụ bồi thường do cơ quan tiến hành tố tụng có thẩm quyền quyết định trong từng trường hợp cụ thể, nhưng không dưới 50% và không cao hơn mức thiệt hại cao nhất về tài sản quy định tại điều khoản đó;


b) Nếu trong điều khoản được áp dụng để khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử đối với pháp nhân thương mại không có tình tiết quy định mức thiệt hại về tài sản thì tùy từng trường hợp, cơ quan tiến hành tố tụng đang giải quyết vụ án có thể áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật, để xác định mức thiệt hại làm cơ sở cho việc quyết định mức tiền cụ thể mà pháp nhân thương mại phải nộp để bảo đảm thi hành nghĩa vụ bồi thường. Mức tiền nộp được quyết định trong từng trường hợp cụ thể nhưng không cao hơn mức thiệt hại thực tế đã được xác định.


Tiền được nộp để bảo đảm thi hành án là tiền Việt Nam đồng hoặc ngoại tệ thuộc sở hữu hợp pháp của pháp nhân thương mại. Là tiền nộp để bảo đảm thi hành án phạt tiền và tiền nộp để bảo đảm thi hành nghĩa vụ bồi thường.


Luật sư Nguyễn Thiện Hùng
 

.

các thông tin tiện ích