Thừa phát lại được làm những công việc gì?

Thứ Hai, 26/02/2018, 07:04 [GMT+7]

Thừa phát lại được làm những công việc gì?

Hỏi: Mới đây, trên địa bàn tỉnh đã thành lập Văn phòng Thừa phát lại. Xin cho biết phạm vi công việc mà Văn phòng Thừa phát lại được làm?


Lê Nam (phường Phước Hải, TP. Nha Trang)


Trả lời: Sau nhiều năm thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại ở một số tỉnh, thành phố bởi các Nghị quyết 24/2008/QH12 và 36/2012/QH13, từ ngày 1-1-2016 chấm dứt việc thí điểm và cho thực hiện chế định Thừa phát lại trong phạm vi cả nước theo Nghị quyết 107/2015 của Quốc hội.


Được quy định tại các Nghị định của Chính phủ: số 61/2009/NĐ-CP, số 135/2013/NĐ-CP và Thông tư liên tịch 09/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BTC của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Bộ Tài chính, công việc Thừa phát lại được làm bao gồm:


1. Tống đạt văn bản: Văn phòng Thừa phát lại thỏa thuận để tống đạt văn bản của tòa án (trừ Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao), cơ quan thi hành án dân sự các cấp trên địa bàn cấp tỉnh nơi đặt Văn phòng Thừa phát lại, bao gồm: giấy báo, giấy triệu tập, giấy mời, quyết định đưa vụ án ra xét xử, bản án, quyết định trong trường hợp xét xử vắng mặt đương sự của tòa án; các quyết định về thi hành án, giấy báo, giấy triệu tập của cơ quan thi hành án dân sự.


Trong trường hợp cần thiết, tòa án, cơ quan thi hành án dân sự có thể thỏa thuận với Văn phòng Thừa phát lại để tống đạt các loại văn bản, giấy tờ khác.


2. Lập vi bằng theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức: là văn bản ghi nhận sự kiện, hành vi do Thừa phát lại lập, là nguồn chứng cứ để tòa án xem xét khi giải quyết vụ án và là căn cứ để thực hiện các giao dịch hợp pháp theo quy định của pháp luật.


3. Xác minh điều kiện thi hành án: người được thi hành án, người phải thi hành án, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc thi hành án trong các vụ việc thuộc thẩm quyền thi hành án của các cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn cấp tỉnh có quyền thỏa thuận với Văn phòng Thừa phát lại về việc xác minh điều kiện thi hành án.


Thỏa thuận về xác minh điều kiện thi hành án giữa người yêu cầu và Văn phòng Thừa phát lại được ký kết dưới hình thức hợp đồng dịch vụ.


4. Trực tiếp tổ chức thi hành án các bản án, quyết định của tòa án theo yêu cầu của đương sự.


Luật sư Nguyễn Thiện Hùng

 

.

các thông tin tiện ích