Xử phạt vi phạm quy định về cung cấp thông tin đất đai

Thứ Tư, 28/02/2018, 06:58 [GMT+7]

Xử phạt vi phạm quy định về cung cấp thông tin đất đai

Hỏi: Vi phạm quy định cung cấp thông tin đất đai liên quan đến thanh tra, kiểm tra, thu thập chứng cứ để giải quyết tranh chấp đất đai của tòa án nhân dân có bị xử phạt hành chính?


Huỳnh Toàn (phường Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang)


Trả lời: Nghị định số 102/2014/NĐ-CP Chính phủ ban hành ngày 10- 11-2014 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25-12-2014) tại Điều 29 quy định việc xử phạt vi phạm quy định về cung cấp thông tin đất đai liên quan đến thanh tra, kiểm tra, thu thập chứng cứ để giải quyết tranh chấp đất đai của tòa án nhân dân, cụ thể như sau:


1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi chậm cung cấp thông tin, giấy tờ, tài liệu có liên quan đến việc thanh tra, kiểm tra về đất đai sau 7 ngày kể từ ngày công bố quyết định thanh tra hoặc theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan, người có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra, thu thập chứng cứ để giải quyết tranh chấp đất đai của tòa án nhân dân.


2. Phạt tiền từ trên 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi cung cấp thông tin đất đai không chính xác, không đầy đủ của người có trách nhiệm liên quan đến việc thanh tra, kiểm tra, thu thập chứng cứ để giải quyết tranh chấp đất đai của tòa án nhân dân.


3. Phạt tiền từ trên 2.000.000 đồng đến  3.000.000 đồng đối với hành vi không cung cấp thông tin, giấy tờ, tài liệu có liên quan đến việc thanh tra, kiểm tra, thu thập chứng cứ để giải quyết tranh chấp đất đai của tòa án nhân dân.


 Luật sư Nguyễn Hồng Hà
 

.

các thông tin tiện ích