14:34, 18/09/2023

Xảy ra 5 vụ phá rừng sản xuất trái pháp luật tại lâm phận Công ty TNHH Một thành viên Lâm sản Khánh Hòa

B.L

Theo báo cáo của Chi cục Kiểm lâm, trong tháng 8 vừa qua, lâm phận của Công ty TNHH Một thành viên Lâm sản Khánh Hòa, tại xã Khánh Thượng (huyện Khánh Vĩnh) đã xảy ra 5 vụ phá rừng sản xuất trái pháp luật.

Cụ thể, vụ phá rừng tại lô 1, khoảnh 7 tiểu khu 166  có 1.370m2 rừng trồng năm 2003 bị phá, tại hiện trường có 44 cây dầu rái bị chặt hạ. Vụ phá rừng tại lô 3, khoảnh 7, tiều khu 166 có 1.994m2 rừng trồng năm 2000 bị phá, tại hiện trường có 60 cây dầu rái bị chặt hạ. Vụ phá rừng tại lô 10, khoảnh 7 tiểu khu 166 có 1.886m2 rừng trồng năm 1999 bị phá, tại hiện trường có 52 cây dầu rái bị chặt hạ. Vụ phá rừng tại lô 2, khoảnh 1, tiểu khu 170 có 4.062m2 rừng trồng năm 2001 bị phá, tại hiện trường có 55 gốc dầu rái bị chặt hạ và 1 vụ phá rừng khác cũng xả ra tại lô 2, khoảnh 1, tiểu khu 170 có 2.131 m2 rừng trồng năm 2001 bị phá, tại hiện trường có 18 cây dầu rái và 14 cây sao bị chặt hạ.

Hiện, Hạt Kiểm lâm Khánh Vĩnh đang điều tra, xác minh đối tượng vi phạm để xử lý theo quy định.

B.L