11:03, 31/03/2023

Chương trình phát triển đô thị: Phấn đấu đến năm 2030 tỷ lệ đô thị hóa đạt 70%

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, đến nay, Khánh Hòa có 1 đô thị loại I là TP. Nha Trang; 1 đô thị loại III là TP. Cam Ranh; 3 đô thị loại IV là thị xã Ninh Hòa, thị trấn Vạn Giã (huyện Vạn Ninh) và thị trấn Diên Khánh (huyện Diên Khánh); một số đô thị loại 5, như: Thị trấn Cam Đức (huyện Cam Lâm), thị trấn Tô Hạp (huyện Khánh Sơn), thị trấn Khánh Vĩnh (huyện Khánh Vĩnh) và thị trấn Trường Sa (huyện Trường Sa)…

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, đến nay, Khánh Hòa có 1 đô thị loại I là TP. Nha Trang; 1 đô thị loại III là TP. Cam Ranh; 3 đô thị loại IV là thị xã Ninh Hòa, thị trấn Vạn Giã (huyện Vạn Ninh) và thị trấn Diên Khánh (huyện Diên Khánh); một số đô thị loại 5, như: Thị trấn Cam Đức (huyện Cam Lâm), thị trấn Tô Hạp (huyện Khánh Sơn), thị trấn Khánh Vĩnh (huyện Khánh Vĩnh) và thị trấn Trường Sa (huyện Trường Sa)…  Khánh Hòa đặt mục tiêu đến năm 2025, phát triển 2 đơn vị hành chính cấp huyện thành 2 thị xã hoặc thành phố, tỷ lệ đô thị hóa đạt 65%; đến năm 2030 phát triển 2 đơn vị hành chính cấp huyện thành 2 quận, tỷ lệ đô thị hóa đạt 70%, trong đó toàn tỉnh có 2 đơn vị hành chính cấp huyện là thành phố loại I gồm Nha Trang và Cam Lâm.

 

Một góc khu vực phía bắc TP. Nha Trang.

Một góc khu vực phía bắc TP. Nha Trang.

 

Một góc TP. Cam Ranh.

Một góc TP. Cam Ranh.

 

Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh với những khu rersot cao cấp, đáp ứng yêu cầu lưu trú của du khách.

Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh với những khu rersot cao cấp, đáp ứng yêu cầu lưu trú của du khách.

 

Văn Kỳ