15:14, 29/08/2023

Hội nghị kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Ninh Hòa:
Ký kết các hợp đồng tín dụng gần 106 tỷ đồng

H.DUNG

Sáng 29-8, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh Khánh Hòa phối hợp với UBND thị xã Ninh Hòa tổ chức hội nghị Kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp và truyền thông hoạt động ngân hàng trên địa bàn thị xã. Lãnh đạo NHNN Chi nhánh Khánh Hòa, UBND thị xã Ninh Hòa, các chi nhánh tổ chức tín dụng và doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn thị xã tham dự.

Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất được nghe lãnh đạo NHNN báo cáo về kết quả tín dụng 7 tháng đầu năm 2023, một số chương trình tín dụng ưu đãi đã triển khai nhằm tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp; các tổ chức tín dụng giới thiệu về sản phẩm dịch vụ dành cho khách hàng doanh nghiệp. Lãnh đạo UBND thị xã Ninh Hòa cũng thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, các dự án trọng điểm và tiềm năng phát triển của thị xã trong thời gian tới. Một số doanh nghiệp đã chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong vay vốn và kiến nghị lãnh đạo NHNN, UBND thị xã tháo gỡ.

Đại diện một ngân hàng ký kết cấp vốn tín dụng cho khách hàng tại hội nghị.
Đại diện một ngân hàng ký kết cấp vốn tín dụng cho khách hàng tại hội nghị.

Tại hội nghị, 5 ngân hàng thương mại đã ký kết cấp vốn tín dụng cho 13 khách hàng với số vốn gần 106 tỷ đồng, cụ thể: Sacombank chi nhánh Ninh Hòa cho vay 26,6 tỷ đồng; ACB chi nhánh Khánh Hòa 10 tỷ đồng; Agribank Chi nhánh Ninh Hòa 40,7 tỷ đồng; HD Bank Chi nhánh Nha Trang 1 tỷ đồng; BIDV Chi nhánh Khánh Hòa 25,5 tỷ đồng.

Đến cuối tháng 7, dư nợ cho vay toàn tỉnh đạt 119.022 tỷ đồng, tăng 4.550 tỷ đồng so với đầu năm, tương ứng tỷ lệ tăng 3,97%. Dư nợ cho vay đối với đối tượng là khách hàng doanh nghiệp đạt 54.138 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 45,3%/tổng dư nợ cho vay toàn tỉnh. Trong đó, dư nợ cho vay trên địa bàn thị xã Ninh Hòa đạt 7.972 tỷ đổng, chiếm tỷ trọng 6,75% dư nợ cho vay toàn địa bàn tỉnh, tăng 682 tỷ đồng so với đầu năm, tương ứng tỷ lệ tăng 9,36%, tốc độ tăng trưởng nhanh hơn tỷ lệ toàn tỉnh.

H.DUNG