18:36, 09/07/2024

Rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực phù hợp với tình hình thực tiễn từng địa phương

Đ. LÂM

Chiều 9-7, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với địa phương về việc ban hành bổ sung, cập nhật Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII). Tại điểm cầu Khánh Hòa, ông Lê Hữu Hoàng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành tham dự.

Phó Chủ tịch Thường trực Lê Hữu Hoàng phát biểu.

Tại hội nghị, đại diện Bộ Công Thương, Văn Phòng Chính phủ đã báo cáo với Phó Thủ tướng những nội dung đã triển khai sau khi Quy hoạch điện VIII được thông qua. Trong đó các địa phương đã rà soát, điều chỉnh quy hoạch tỉnh, bảo đảm thống nhất với quy hoạch điện lực cũng như các quy hoạch ngành; rà soát cập nhật các quy hoạch, kế hoạch chuyên ngành của địa phương như về sử dụng đất, xây dựng, để sẵn sàng đón nhận các dự án đầu tư. Bố trí quỹ đất cho phát triển các công trình điện theo quy định về pháp luật đất đai. Bên cạnh đó, các đơn vị cũng báo cáo việc rà soát những dự án điện còn nằm trong diện thanh tra, điều tra; một số dự án ở các địa phương đề xuất bổ sung vào quy hoạch.

Phát biểu tại điểm cầu Khánh Hòa, ông Lê Hữu Hoàng cho biết, thời gian qua, tỉnh Khánh Hòa đã nghiên cứu, cung cấp thông tin, số liệu bổ sung vào kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII đúng thời hạn và yêu cầu của các bộ, ngành Trung ương. Để phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng sạch phục vụ định hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa, ông Lê Hữu Hoàng kiến nghị Chính phủ, Bộ Công Thương xem xét, bổ sung một số dự án điện trên địa bàn tỉnh gồm: Dự án điện gió Nexif Khánh Hòa 1 (công suất 102MW ở Khánh Sơn), dự án hệ thống pin lưu trữ tại Nhà máy điện mặt trời AMI Khánh Hòa (công suất 7MW ở Cam Lâm), dự án điện khí LNG Vân Phong 2 (Ninh Hòa), dự án thủy điện tích năng Khánh Vĩnh…

Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu các tỉnh, thành phố trong cả nước khẩn trương rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực phù hợp với tình hình thực tiễn từng địa phương và bảo đảm thống nhất với các quy hoạch ngành; bố trí quỹ đất cho phát triển các công trình điện theo quy định về pháp luật về đất đai; chủ trì, phối hợp với các chủ đầu tư thực hiện giải phóng mặt bằng, bồi thường, di dân, tái định cư cho các dự án nguồn điện, lưới điện theo quy định… Các bộ, ngành Trung ương nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành chủ trương đầu tư đối với các dự án điện, các dự án nguồn điện lớn và đặc thù như điện khí, điện gió ngoài khơi… Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách có liên quan đến việc hỗ trợ phát triển điện năng lượng tái tạo, năng lượng mới để giảm ô nhiễm môi trường, giảm phát thải khí nhà kính… Đối với các dự án mà Khánh Hòa và các tỉnh đề xuất, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Công Thương xem xét điều chỉnh, các địa phương chịu trách nhiệm về thông tin; trong đó lưu ý ưu tiên đối với điện rác và hệ thống pin lưu trữ điện mặt trời vì đây là hệ thống điện nền.

Đ. LÂM