10:03, 23/03/2023

Hội thảo toàn quốc đánh giá tổ khuyến nông cộng đồng

Chiều 23-3, tại Khánh Hòa diễn ra hội thảo đánh giá kết quả Đề án "Nâng cao hiệu quả hoạt động công tác khuyến nông trên cơ sở kiện toàn mô hình tổ khuyến nông cộng đồng", với hơn 300 cán bộ khuyến nông trên cả nước tham dự.

Chiều 23-3, tại Khánh Hòa diễn ra hội thảo đánh giá kết quả Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động công tác khuyến nông trên cơ sở kiện toàn mô hình tổ khuyến nông cộng đồng”, với hơn 300 cán bộ khuyến nông trên cả nước tham dự. Đồng chủ trì hội thảo có: Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam; Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia Lê Quốc Thanh; Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Lê Đức Thịnh.


Đề án được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt vào tháng 3-2022. Sau 1 năm triển khai, ngoài 13 tỉnh, thành phố tham gia đề án thí điểm với 26 tổ khuyến nông cộng đồng, đến nay, có thêm 12 tỉnh đã thành lập được 56 tổ. Tại hội thảo, các đại biểu đã cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai đề án.


Thứ trưởng Trần Thanh Nam đề nghị, thời gian tới, khuyến nông các cấp và các địa phương tiếp tục quan tâm, thành lập tổ khuyến nông cộng đồng đa dạng về chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng nhu cầu về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; đồng hành, hỗ trợ thành viên, nông dân trong phát triển thị trường, liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản, chuyển đổi số… Bên cạnh đó, tập trung đánh giá, rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai, có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, trên cơ sở đó nhân rộng tổ khuyến nông cộng đồng trong thời gian tới.


H.Đ