10:11, 20/11/2022

Toàn tỉnh có 1.664 doanh nghiệp thành lập mới

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Khánh Hòa có 1.664 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký 16.594 tỷ đồng, tăng 77,78% so với cùng kỳ năm trước; vốn đăng ký bình quân của một doanh nghiệp thành lập mới đạt gần 11 tỷ đồng, tăng 8,82%.

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Khánh Hòa có 1.664 doanh nghiệp (DN) thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký 16.594 tỷ đồng, tăng 77,78% so với cùng kỳ năm trước; vốn đăng ký bình quân của một DN thành lập mới đạt gần 11 tỷ đồng, tăng 8,82%. Cùng với đó, toàn tỉnh có 1.027 DN quay trở lại hoạt động, nâng tổng số DN đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động lên 2.691 DN. Tuy nhiên, hiện nay cũng ghi nhận 1.442 DN đăng ký tạm ngừng hoạt động, 289 DN giải thể.


Theo đánh giá của Cục Thống kê, tình hình DN thành lập mới và số vốn đăng ký đã có nhiều khởi sắc so với cùng kỳ năm trước. Điều này thể hiện tình hình sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh đang có dấu hiệu phục hồi tốt.


NHẬT MINH