10:06, 17/06/2021

Thu hút đầu tư nước ngoài: Nhiều giải pháp đột phá

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa báo cáo Ban Kinh tế Trung ương tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 50, ngày 20-8-2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 (viết tắt là Nghị quyết 50). Đồng thời, đưa ra một số định hướng để thúc đẩy việc thu hút đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa báo cáo Ban Kinh tế Trung ương tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 50, ngày 20-8-2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 (viết tắt là Nghị quyết 50). Đồng thời, đưa ra một số định hướng để thúc đẩy việc thu hút đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh.


Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo


Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đưa ra nhiều kế hoạch chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 50. Qua đó, giải quyết kịp thời những vấn đề thực tiễn phát sinh, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tỉnh ủy đã chỉ đạo UBND tỉnh ban hành chương trình hành động cụ thể nhằm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giai đoạn 2021 - 2025, đề ra các giải pháp nhằm cải thiện PCI của tỉnh qua từng năm; phấn đấu đưa tỉnh nằm trong nhóm có chất lượng điều hành tốt vào năm 2025 và xếp hạng trong nhóm 15 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về PCI.

 

 Nhà máy Đóng tàu Hyundai Việt Nam.

Nhà máy Đóng tàu Hyundai Việt Nam.


Nhằm thúc đẩy hơn nữa thu hút đầu tư, đặc biệt là đầu tư nước ngoài, ngày 11-1-2021, Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 05 về phát triển Khu Kinh tế Vân Phong giai đoạn 2021 - 2025, trong đó xác định 2 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai, tạo tiền đề phát triển cho khu kinh tế. Bên cạnh đó, UBND tỉnh đang xem xét, phê duyệt danh mục dự án kêu gọi vốn đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. Trong đó, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, khu đô thị, cụm công nghiệp; các lĩnh vực khuyến khích đầu tư xã hội hóa như trường học, bệnh viện, chợ... Riêng 2 huyện miền núi Khánh Sơn và Khánh Vĩnh, sẽ tập trung kêu gọi vốn đầu tư ngoài ngân sách để đầu tư lĩnh vực du lịch nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai lập quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là cơ sở xây dựng các tiêu chí để thu hút các dự án đầu tư phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh.


Tiếp tục nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư


Theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh sẽ tập trung phát triển ngành công nghiệp, nhất là các ngành công nghệ cao, công nghệ sạch, có tác động lan tỏa, kết nối chuỗi giá trị, tạo động lực thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực khác. Tỉnh sẽ ưu tiên thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư quốc gia, liên vùng, liên ngành. Song song đó, thu hút đầu tư các dự án du lịch, dịch vụ có quy mô lớn; định hướng Hiệp hội Du lịch cùng các doanh nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia các hội chợ thường niên ITE tại TP. Hồ Chí Minh, YITM tại TP. Hà Nội; tổ chức đón các đoàn famtrip, presstrip, mediatrip trong và ngoài nước đến khảo sát, liên kết, quảng bá du lịch Nha Trang - Khánh Hòa; đẩy mạnh tổ chức chương trình roadshow (quảng cáo lưu động) giới thiệu du lịch Nha Trang - Khánh Hòa tại một số tỉnh, thành phố của các quốc gia như: Hàn Quốc, Nga, Nhật Bản, Trung Quốc và lồng ghép quảng bá tiềm năng, cơ hội đầu tư của tỉnh.

 

    Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong 1 là dự án đầu tư nước ngoài lớn của tỉnh.

Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong 1 là dự án đầu tư nước ngoài lớn của tỉnh.


Để nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai lập Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, làm cơ sở để xây dựng các tiêu chí ưu tiên thu hút các dự án đầu tư phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh. Đặc biệt, tỉnh xác định phải tập trung thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển Khu Kinh tế Vân Phong giai đoạn 2021 - 2025. Đối với các dự án có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư trước đây nhưng có liên quan đến yếu tố bảo đảm an ninh, quốc phòng, tỉnh sẽ chỉ đạo rà soát, báo cáo, xin ý kiến Bộ Quốc phòng về việc tiếp tục thực hiện dự án.


Ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá: “Nhìn chung, công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 50 của Bộ Chính trị đã được các huyện, thị, thành ủy, các cơ quan tham mưu Tỉnh ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn và các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy triển khai thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm. Qua đó, tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng của cộng đồng doanh nghiệp và đa phần nhân dân, góp phần tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư. Thời gian tới, Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo UBND tỉnh tập trung thu hút đầu tư vào các lĩnh vực xây dựng hạ tầng kỹ thuật, khu đô thị, cụm công nghiệp, các lĩnh vực khuyến khích đầu tư xã hội hóa”.

 

Nghị quyết 50 với mục tiêu hoàn thiện thể chế, chính sách hợp tác đầu tư nước ngoài có tính cạnh tranh cao, hội nhập quốc tế; đáp ứng yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, bảo vệ môi trường, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Bên cạnh đó, khắc phục căn bản những hạn chế, bất cập đang tồn tại trong xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện thể chế, chính sách về hợp tác đầu tư nước ngoài; tạo lập môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh thuộc nhóm 4 của ASEAN trước năm 2021 và nhóm 3 ASEAN trước năm 2030. Phấn đấu vốn đăng ký giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 150 - 200 tỷ USD (30 - 40 tỷ USD/năm); giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 200 - 300 tỷ USD (40 - 50 tỷ USD/năm). Vốn thực hiện giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 100 - 150 tỷ USD (20 - 30 tỷ USD/năm); giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 150 - 200 tỷ USD (30 - 40 tỷ USD/năm).


Đình Lâm