Triển khai nghiên cứu sản xuất giống và thử nghiệm nuôi thương phẩm cá hồng đỏ

Thứ Hai, 04/07/2022, 22:29 [GMT+7]

Triển khai nghiên cứu sản xuất giống và thử nghiệm nuôi thương phẩm cá hồng đỏ

Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh vừa tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh: Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất giống và thử nghiệm nuôi thương phẩm cá hồng đỏ (Lutjanus malabaricus Bloch & Schneider, 1801) tại Khánh Hòa. Đề tài có 1 hồ sơ của Trường Đại học Nha Trang đủ điều kiện tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện. Thời gian thực hiện dự kiến 30 tháng.


Đề tài nhằm xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo và thử nghiệm nuôi thương phẩm cá hồng đỏ phù hợp với điều kiện sản xuất tại Khánh Hòa. Một số kết quả dự kiến: Tỷ lệ thành thục của cá bố mẹ trên 75%; tỷ lệ sống của cá bố mẹ, tỷ lệ thành thục, tỷ lệ thụ tinh của trứng, tỷ lệ nở 70%... Đồng thời, nuôi thử nghiệm cá hồng đỏ trong lồng 2 mô hình, 500kg cá hồng đỏ/mô hình; dự thảo quy trình nuôi thương phẩm cá hồng đỏ trong lồng bằng thức ăn công nghiệp với các tiêu chí kỹ thuật cơ bản…


V.L

.

các thông tin tiện ích