Triển khai đề tài khoa học - công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá tai bồ

Chủ Nhật, 03/07/2022, 22:57 [GMT+7]

Triển khai đề tài khoa học - công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá tai bồ

Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh vừa tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh: “Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất giống nhân tạo và nuôi thương phẩm cá tai bồ (Platax teira Forsskål, 1775) tại Khánh Hòa”. Đề tài có 1 hồ sơ của Trường Đại học Nha Trang đủ điều kiện tham gia tuyển chọn chủ trì thực hiện.


Mục tiêu của đề tài nhằm xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá tai bồ tại Khánh Hòa. Một số chỉ tiêu kỹ thuật như: Tỷ lệ thành thục sinh sản trên 60%; tỷ lệ thụ tinh trên 60%; tỷ lệ nở trên 80%; tỷ lệ sống cá bột lên cá hương trên 10%; tỷ lệ sống cá hương lên cá giống trên 70%... Đồng thời, đào tạo 2 kỹ thuật viên và 40 lượt người dân được tập huấn quy trình kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo và nuôi thương phẩm cá tai bồ. Thời gian thực hiện dự kiến 30 tháng.


Được biết, cá tai bồ thuộc họ cá tai tượng, sinh sống trong môi trường nông ven biển, ăn tạp, ăn sinh vật phù du, động vật không xương sống nhỏ, tảo biển…


Q.V

.

các thông tin tiện ích