Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa: Chuyển đổi số đồng bộ, toàn diện

Thứ Hai, 04/07/2022, 22:28 [GMT+7]

Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa: Chuyển đổi số đồng bộ, toàn diện

Thực hiện theo lộ trình của Tổng cục Hải quan về đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động nghiệp vụ hải quan một cách toàn diện, đồng bộ, Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 với nhiều mục tiêu, nhóm giải pháp cụ thể.


Từng bước cải cách hiện đại hóa hải quan


Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hải quan trên địa bàn 2 tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận, với hơn 300 doanh nghiệp thường xuyên làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa. Đặc biệt, trên địa bàn Khánh Hòa, các cảng biển như: Cảng tổng hợp Bắc Vân Phong, cảng tổng hợp Nam Vân Phong, cảng Cam Ranh, tân cảng quốc tế Cam Ranh, cảng chuyên dùng của Nhà máy Đóng tàu Hyundai Việt Nam, cảng chuyên dùng Kho Xăng dầu ngoại quan Vân Phong… có lượng tàu biển bốc dỡ và nhận hàng hóa ngày càng tăng. Các cảng biển phân bố dàn trải nên nhiệm vụ kiểm soát hàng hóa, chống buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới cũng gặp nhiều khó khăn. Từ năm 2019, việc triển khai Hệ thống quản lý hải quan tự động (VASSCM) trong công tác quản lý hàng hóa ra, vào cảng của các doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho bãi… được tích hợp với hệ thống hải quan đã hỗ trợ công tác kiểm tra giám sát trực tiếp hàng hóa thông quan qua cảng; đồng thời tạo điều kiện giải phóng hàng nhanh chóng, thuận lợi cho các doanh nghiệp. Đây là một trong những ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) nổi bật được Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa triển khai trong giai đoạn 2016-2020.
Hệ thống thông quan điện tử tự động VNACCS/VCIS, hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến và các hệ thống CNTT của ngành Hải quan được duy trì hoạt động ổn định, phục vụ thông quan hàng hóa của doanh nghiệp nhanh chóng, đúng quy định. Đến nay, 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Các chương trình ứng dụng: Hệ thống Ecustoms, kế toán thuế tập trung, hệ thống hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài mang theo khi xuất cảnh (VAT-RS), chương trình quản lý hàng gia công, sản xuất xuất khẩu; cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển, cảng hàng không; cơ chế một cửa ASEAN; thanh toán thuế điện tử 24/7; hệ thống miễn, giảm, hoàn thuế... được nâng cấp, bổ sung các chức năng, ngày càng hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu thực hiện thủ tục của doanh nghiệp và công tác quản lý của cơ quan hải quan.

 

Cán bộ Chi cục Hải quan Vân Phong kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu qua Hệ thống quản lý hải quan tự động.

Cán bộ Chi cục Hải quan Vân Phong kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu qua Hệ thống quản lý hải quan tự động.


Bên cạnh ứng dụng mạnh mẽ CNTT trong công tác nghiệp vụ hải quan, hệ thống quản lý điều hành Edoc customs đã phục vụ tốt công tác chỉ đạo và điều hành nội bộ, góp phần thực hiện cải cách hiện đại hóa ngành Hải quan nói chung và cải cách hiện đại hóa Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa nói riêng. Tuy nhiên, các chương trình ứng dụng CNTT còn phân tán (khoảng 20 chương trình), cấu hình thiết bị chưa tương thích, đường truyền không ổn định… đã ảnh hưởng đến thời gian xử lý, thông quan hàng hóa. Trong kế hoạch chuyển đổi số, hướng tới hải quan thông minh, Tổng cục Hải quan đang triển khai xây dựng Hệ thống hải quan điện tử mới, tích hợp, đồng bộ các chương trình ứng dụng, đầu tư trang thiết bị, các hạn chế sẽ được khắc phục.   


Phấn đấu 100% thủ tục thực hiện trên môi trường mạng


Ông Phan Thanh Sơn - Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa cho biết, thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động nghiệp vụ hải quan theo lộ trình của Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan tỉnh vừa ban hành Kế hoạch chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 với nhiều mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, đơn vị đặt mục tiêu quan trọng là phải thực hiện đồng bộ chuyển đổi số trong cơ chế một cửa quốc gia và ASEAN, thủ tục hải quan được thực hiện giữa cơ quan hải quan và doanh nghiệp xuất nhập khẩu hoàn toàn trên môi trường số mọi lúc, mọi nơi, mọi phương tiện; quản lý tự động các hoạt động nghiệp vụ hải quan trên môi trường số trong toàn bộ quá trình thực hiện thủ tục hải quan cả trước, trong, sau thông quan; đảm bảo quản lý xuyên suốt từ khâu đầu đến khâu cuối đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh. Cụ thể, đơn vị đặt mục tiêu 100% thủ tục hải quan được số hóa và thực hiện bằng phương thức điện tử; 95% các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan được chuyển sang dạng dữ liệu số (5% thuộc hồ sơ đặc biệt như: hồ sơ mật, hồ sơ sử dụng khi hệ thống gặp sự cố...); 100% hồ sơ nghiệp vụ kiểm soát hải quan cơ bản được chuyển sang dữ liệu điện tử, tiến tới số hóa, tìm ra những điểm bất cập trong chính sách, quy trình thủ tục, từ đó có giải pháp, đề xuất cải tiến, điều chỉnh phù hợp; bảo mật thông tin trong quá trình thu thập, kết nối, chia sẻ và phân tích dữ liệu.


Bên cạnh đó, đơn vị sẽ hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ doanh nghiệp xuất nhập khẩu đồng bộ với chuyển đổi số trong công tác nghiệp vụ. 100% thủ tục hành chính có nhu cầu sử dụng cao cho người dân, doanh nghiệp được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, thực hiện trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau và tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia, dịch vụ công trực tuyến 24/7.


Theo lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa, để đạt được các mục tiêu trong kế hoạch, đơn vị đã đề ra 8 nhóm giải pháp như: Hoàn thiện môi trường pháp lý; đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, tăng cường tương tác với người dân, doanh nghiệp; đảm bảo nguồn lực triển khai chuyển đổi số… Đơn vị đã thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số để chỉ đạo, tổ chức, triển khai công tác chuyển đổi số kịp thời và sát sao với tiến độ của Tổng cục Hải quan.


HOÀNG DUNG

   

 

.

các thông tin tiện ích