08:10, 03/10/2021

Bắt đầu thực hiện bản tin chuyển đổi số từ tháng 10

Ngày 27-9, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành kế hoạch thực hiện bản tin tuyên truyền về chuyển đổi số sử dụng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Theo đó, từ tháng 10, trên trang web và trang mạng xã hội facebook, zalo của Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Cổng Thông tin dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh sẽ đăng những video clip có nội dung về chuyển đổi số.

Ngày 27-9, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành kế hoạch thực hiện bản tin tuyên truyền về chuyển đổi số sử dụng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Theo đó, từ tháng 10, trên trang web và trang mạng xã hội facebook, zalo của Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Cổng Thông tin dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh sẽ đăng những video clip có nội dung về chuyển đổi số. Trao đổi về vấn đề này, ông Phạm Duy Lộc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết:

 

Ông Phạm Duy Lộc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa
Ông Phạm Duy Lộc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa


- Việc thực hiện bản tin tuyên truyền về chuyển đổi số sử dụng ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm góp phần triển khai chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Bản tin chuyển đổi số hướng tới việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, người dân về chuyển đổi số và việc triển khai thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Từ đó, đem lại những lợi ích cho người dân, doanh nghiệp; nâng cao văn hóa khai thác, ý thức sử dụng công nghệ thông tin từ gia đình đến nhà trường, xã hội nhằm hướng tới các ứng dụng lành mạnh, thiết thực, hiệu quả, góp phần hình thành xã hội thông tin, gắn kết với bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho người sử dụng.


- Bản tin chuyển đổi số sẽ tập trung vào những nội dung gì, thưa ông?


- Nội dung bản tin chuyển đổi số nêu bật tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của chuyển đổi số, chính quyền số, công nghệ số đến sự phát triển kinh tế - xã hội; các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi số; kết quả thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số, việc triển khai các giải pháp chuyển đổi số ở các cấp, ngành, địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, nêu bật vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp đối với việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số, chuyển đổi số; chia sẻ, phổ biến những câu chuyện thành công, tôn vinh gương điển hình về chuyển đổi số… Những nội dung của bản tin chuyển đổi số sẽ được thực hiện dưới hình thức video clip, có thời lượng tối đa 5 phút, với tần suất 1 số/tháng.  


- Để có thể duy trì bản tin chuyển đổi số định kỳ hàng tháng, nhiệm vụ cụ thể của các phòng, đơn vị liên quan như thế nào?


- Việc cung cấp thông tin, tài liệu để thực hiện bản tin chuyển đổi số sẽ do Trung tâm Cổng Thông tin điện tử tỉnh; Phòng Công nghệ thông tin; Trung tâm Công nghệ thông tin và dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ. Trên cơ sở nội dung thông tin, tài liệu, tin, bài, hình ảnh, video clip minh họa do các phòng, đơn vị cung cấp, Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản sẽ thực hiện thành bản tin hoàn chỉnh. Sau đó, sẽ chuyển lại cho Trung tâm Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trung tâm Công nghệ thông tin và dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh thực hiện đăng tải bản tin chuyển đổi số theo các kênh thuộc phạm vi quản lý…


Bản tin chuyển đổi số sẽ được bắt đầu từ tháng 10-2021 đến tháng 12-2022.


- Xin cảm ơn ông!


Giang Đình (Thực hiện)