07:12, 01/12/2021

Thông báo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (từ 17 giờ ngày 30-11 đến 7 giờ ngày 1-12)

Sáng 1-12, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa, từ 17 giờ ngày 30-11 đến 7 giờ ngày 1-12, toàn tỉnh ghi nhận thêm 157 ca dương tính với SARS-CoV-2.
 

Sáng 1-12, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa, từ 17 giờ ngày 30-11 đến 7 giờ ngày 1-12, toàn tỉnh ghi nhận thêm 157 ca dương tính với SARS-CoV-2.

 

 

 

 

 

 
 
 
Đ.T