08:09, 02/09/2021

6 loại vắc xin phòng Covid-19 đã được cấp phép tại Việt Nam

Đến thời điểm hiện nay, có 6 loại vắc xin phòng Covid-19 đã được Bộ Y tế cấp phép sử dụng tại Việt Nam.
 
 

Đến thời điểm hiện nay, có 6 loại vắc xin phòng Covid-19 đã được Bộ Y tế cấp phép sử dụng tại Việt Nam.

 

 
 
Tùng Nguyên