09:05, 26/05/2021

10 bệnh nhân tử vong do COVID-19 (từ 27/4 - 26/5/2021)

Tính từ ngày 27/4 - 26/5/2021, Việt Nam đã có thêm 10 bệnh nhân tử vong do COVID-19, hầu hết là người cao tuổi và có bệnh lý nền nặng. Đến nay, tổng số bệnh nhân tử vong do COVID-19 tại Việt Nam là 45 bệnh nhân.
 

Tính từ ngày 27/4 - 26/5/2021, Việt Nam đã có thêm 10 bệnh nhân tử vong do COVID-19, hầu hết là người cao tuổi và có bệnh lý nền nặng. Đến nay, tổng số bệnh nhân tử vong do COVID-19 tại Việt Nam là 45 bệnh nhân.

 

 
 
Theo TTXVN