02:03, 02/03/2020

Diễn biến dịch bệnh trên thế giới (Trong 31 ngày, từ ngày 1/2 đến 10h40 ngày 2/3/2020)

Tính đến 10h40 ngày 2/3/2020, đã có 89.068 người mắc dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn thế giới và 3.045 người tử vong, trong đó 2.912 người tử vong ở Trung Quốc đại lục và 133 người tử vong ngoài Trung Quốc đại lục.
 

Tính đến 10h40 ngày 2/3/2020, đã có 89.068 người mắc dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn thế giới và 3.045 người tử vong, trong đó 2.912 người tử vong ở Trung Quốc đại lục và 133 người tử vong ngoài Trung Quốc đại lục.

 

 
Theo TTXVN