Thông báo Về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Dương lịch năm 2021

Thứ Tư, 30/12/2020, 23:50 [GMT+7]

Thông báo Về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Dương lịch năm 2021

UBND tỉnh Khánh Hòa thông báo ngày nghỉ Tết, treo cờ Tổ quốc nhân dịp Tết Dương lịch năm 2021 như sau:


1. Ngày nghỉ: Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp nhà nước và các lực lượng vũ trang được nghỉ Tết Dương lịch 1 ngày (thứ Sáu ngày 1-1-2021)


2. Tất cả các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, trường học, bệnh viện và các hộ gia đình trong tỉnh treo cờ Tổ quốc trong ngày 1-1-2021.

 

.

các thông tin tiện ích