Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 48 và số 49

Thứ Năm, 12/09/2019, 14:33 [GMT+7]

Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 48 và số 49

Sáng 12-9, ông Nguyễn Tấn Tuân – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hoà chủ trì Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện 2 Nghị quyết (NQ) số 48 và số 49 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Dự hội nghị còn có ông Nguyễn Đắc Tài - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hoà.


Qua 15 năm thực hiện NQ số 48 và NQ số 49, công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) có nhiều chuyển biến. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai rộng khắp. Từ năm 2005 đến hết tháng 6-2019, toàn tỉnh đã ban hành gần 1.600 văn bản QPPL; rà soát, kiểm tra gần 1.100 văn bản QPPL, qua đó phát hiện, xử lý gần 200 văn bản có sai sót, không còn phù hợp. Tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp được củng cố. Chất lượng điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án ở hai cấp được nâng cao. Tỷ lệ xử lý tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt 100%; tỷ lệ giải quyết án khởi tố đạt hơn 97%. Phương thức lãnh đạo của Đảng và công tác giám sát của các cơ quan dân cử đối với hoạt động tư pháp được đổi mới. Tỷ lệ cán bộ, công chức có trình độ cử nhân luật trở lên tăng...

 

Tuy vậy, hiệu quả hoạt động của báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật còn hạn chế. Công tác theo dõi, thi hành pháp luật cuả một số sở, ngành, UBND cấp huyện còn hình thức. Cán bộ pháp chế tại các sở, ngành chủ yếu kiêm nhiệm. Chất lượng tranh tụng tại một số phiên toà hình sự chưa đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp...

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu.
Ông Nguyễn Tấn Tuân trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

 

Ông Nguyễn Đắc Tài trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu.
Ông Nguyễn Đắc Tài trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân yêu cầu, thời gian tới, các cấp uỷ, tổ chức đảng, địa phương cần tiếp tục quán triệt, triển khai các chủ trương, NQ của Đảng về xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và cải cách tư pháp; nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; tăng cường công tác xây dựng Đảng, giáo dục chính trị tư tưởng, kiểm tra, giám sát đảng viên và hoạt động của tổ chức đảng trong các cơ quan tư pháp, hành chính, dân cử theo NQ Trung ương 4 (khoá XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Bên cạnh đó, hoàn thiện cơ chế giám sát việc thực thi pháp luật của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành viên, hoạt động thanh tra, kiểm tra của các cơ quan Đảng, Nhà nước. Đặc biệt, cần thực hiện tốt chương trình đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh, chú trọng nguồn nhân lực làm công tác xây dựng và thực thi pháp luật. Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh và các cơ quan tư pháp tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và chất lượng điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; đầu tư cơ sở vật chất...

 

Nhân dịp này, 41 tập thể và cá nhân tiêu biểu được nhận bằng khen của UBND tỉnh.

N.V
 

.

các thông tin tiện ích