Tập huấn kỹ năng về giới cho hơn 230 nữ đại biểu HĐND

Thứ Tư, 11/09/2019, 22:24 [GMT+7]

Tập huấn kỹ năng về giới cho hơn 230 nữ đại biểu HĐND

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội vừa tổ chức hội nghị tập huấn “Nâng cao các kỹ năng về giới, lồng ghép giới, hệ thống an sinh xã hội có trách nhiệm giới” cho hơn 230 nữ đại biểu HĐND cấp huyện, xã nhiệm kỳ 2016 - 2021.


Các đại biểu đã được cung cấp những nội dung cơ bản về hệ thống an sinh xã hội ở Việt Nam; vấn đề giới trong chính sách an sinh xã hội; kỹ năng giám sát thực hiện an sinh xã hội có trách nhiệm giới; kỹ năng về phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực giới; phòng, ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; bình đẳng giới và thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ vào cơ quan dân cử... Những nội dung được truyền đạt giúp các đại biểu HĐND 2 cấp thực hiện tốt nhiệm vụ trên lĩnh vực an sinh xã hội tại đơn vị, địa phương.


V.G

.

các thông tin tiện ích