Hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh

Thứ Năm, 06/06/2019, 18:50 [GMT+7]

Hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh

Ngày 5-6, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành kế hoạch triển khai Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2021. 
 
Theo đó, từ nguồn kinh phí ngân sách, trong năm nay và năm sau, Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan báo chí trong tỉnh tăng cường thời lượng, tin bài, chuyên mục; hướng dẫn các trung tâm văn hóa thông tin và thể thao, các đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện, các cơ quan, đơn vị thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội, các fanpage trên mạng xã hội facebook để thông tin, tuyên truyền về dân tộc, truyền thống lịch sử dân tộc Việt Nam, các giá trị tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp lồng ghép nội dung thông tin tuyên truyền trên trong hoạt động của đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh.
 
Năm 2020 - 2021, các cơ quan được giao sẽ tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ thông tin tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo cho cán bộ, công chức làm công tác dân tộc, tôn giáo, văn hóa thông tin cấp huyện; phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trên địa bàn; người có uy tín, trưởng thôn, bản vùng dân tộc thiểu số và miền núi; cán bộ làm công tác thông tin tuyên truyền của các tổ chức chính trị - xã hội; các chức sắc, chức việc, nhà tu hành của các tổ chức tôn giáo và hướng dẫn viên du lịch.
 
Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp tổ chức tập huấn trong lĩnh vực dân tộc; Sở Nội vụ chỉ đạo Ban Tôn giáo tổ chức tập huấn trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo. 
T.M
 
.

các thông tin tiện ích