89 mùa xuân cùng đất nước

Chủ Nhật, 03/02/2019, 00:17 [GMT+7]

89 mùa xuân cùng đất nước

Những ngày này, trong không khí cả nước tự tin bước vào xuân mới Kỷ Hợi - 2019, Đảng bộ và nhân dân Khánh Hòa tổ chức kỷ niệm trọng thể 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2019) và 89 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24-2-1930 - 24-2-2019) gắn với cầu truyền hình, giao lưu trực tiếp với các đại diện tổ chức cơ sở đảng và chúc Tết Nguyên đán quân, dân huyện Trường Sa.


Trải qua 89 năm xây dựng và phát triển, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân tiến hành các cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ và đã giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, lập nên những mốc son chói ngời trong lịch sử dân tộc. Đã có nhà nghiên cứu gọi giai đoạn từ khi đất nước có Đảng lãnh đạo là thời đại Hồ Chí Minh. Chặng đường 89 năm lịch sử vẻ vang của Đảng đã khẳng định hùng hồn vai trò, vị trí lãnh đạo tất yếu của Đảng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh tiến tới kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng bằng tất cả nỗ lực và quyết tâm. Năm 2018 vừa đi qua là một năm khó khăn, thách thức nhiều nhất trong nhiều năm trở lại đây, lại là năm chúng ta hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cơ bản xuất sắc nhất. Đấy chính là bản lĩnh, là ý chí, nghị lực của người Khánh Hòa.


Năm 2019, toàn Đảng bộ sẽ tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị với chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng bằng những cách làm hay, thiết thực, hiệu quả. Cấp ủy các cấp cũng sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác định hướng chuẩn bị đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ngay sau Tết, Tỉnh ủy sẽ thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, đây là dịp Đảng bộ đặt ra những mục tiêu mới, lựa chọn những cán bộ ưu tú mới để lãnh đạo Khánh Hòa phát triển nhanh hơn, bền vững hơn.


Năm 2019 là năm quyết định việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra. Bên cạnh thuận lợi là chúng ta hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018, vẫn còn đó những khó khăn, thách thức, đặc biệt là phải tập trung khắc phục hậu quả của mưa lũ, sạt lở cuối năm, mau chóng ổn định đời sống nhân dân. Điều đó đòi hỏi toàn Đảng bộ phải nỗ lực hơn nữa, sáng tạo hơn nữa, phát huy tinh thần tự lực tự cường, dám nghĩ, dám làm để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019 và cả nhiệm kỳ.


“Mừng Đảng, mừng xuân” đã trở thành nét đẹp truyền thống văn hóa của dân tộc. Tự hào với thành quả của năm 2018, với sự năng động và trách nhiệm cao trước nhân dân, chúng ta vững tin trong năm mới, toàn Đảng bộ sẽ gặt hái nhiều thành tựu mới, góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Đảng.


KHÁNH HÒA

.

các thông tin tiện ích