10:05, 17/05/2022

Ghe thuyền cột dây neo vào lan can

Trên đường Xóm Cồn dọc bờ kè sông Cái (TP. Nha Trang), có một số ghe thuyền cột dây neo vào lan can bảo vệ bờ kè (ảnh), ảnh hưởng đến độ bền và có thể hư hỏng lan can. Đề nghị chính quyền địa phương và cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.

Trên đường Xóm Cồn dọc bờ kè sông Cái (TP. Nha Trang), có một số ghe thuyền cột dây neo vào lan can bảo vệ bờ kè (ảnh), ảnh hưởng đến độ bền và có thể hư hỏng lan can. Đề nghị chính quyền địa phương và cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.

 


Nhã Uyên