Vận động phụ nữ tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Thứ Năm, 24/12/2020, 22:51 [GMT+7]

Vận động phụ nữ tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã chú trọng tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) cho cán bộ, hội viên (HV), phụ nữ. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức cho phụ nữ về chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng sống, bảo đảm an sinh xã hội.


Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động


Theo lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, hàng năm, hội đều có kế hoạch phối hợp với ngành BHXH tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH, BHYT đến cán bộ, HV, phụ nữ. Trong các buổi sinh hoạt chi, tổ hội đều lồng ghép nội dung tuyên truyền, vận động HV, phụ nữ tham gia BHXH tự nguyện và BHYT. Đội ngũ cán bộ hội là cánh tay nối dài đưa chính sách BHXH, BHYT đến với đông đảo HV.

 

Hội Phụ nữ phường Tân Lập, TP. Nha Trang tặng bảo hiểm y tế  cho phụ nữ khó khăn từ nguồn quỹ tiết kiệm.

Hội Phụ nữ phường Tân Lập, TP. Nha Trang tặng bảo hiểm y tế cho phụ nữ khó khăn từ nguồn quỹ tiết kiệm.


Giai đoạn 2012 - 2020, các cấp hội phụ nữ phối hợp với ngành BHXH tổ chức 556 hội nghị tập huấn, đối thoại, truyền thông đến 52.820 cán bộ, HV, phụ nữ; tổ chức 12 hội thi “Tìm hiểu kiến thức pháp luật về BHXH, BHYT” bằng hình thức sân khấu hóa nhằm tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của BHXH, BHYT và lộ trình tiến tới BHYT toàn dân. Bên cạnh đó, thông qua các buổi sinh hoạt tổ, nhóm, câu lạc bộ, mô hình, các cấp hội đã lồng ghép thực hiện 1.341 buổi truyền thông, sinh hoạt chuyên đề cho 87.060 HV, phụ nữ về chính sách BHXH, BHYT, mức đóng và chế độ được hưởng; đồng thời vận động HV, phụ nữ và các thành viên trong gia đình cùng tham gia mua BHXH, BHYT. Ngoài ra, Hội LHPN cấp huyện và cấp xã đã tham gia xây dựng hệ thống đại lý thu để mở rộng đối tượng tham gia. Đến nay, Hội LHPN các cấp quản lý 57 đại lý với 114 thành viên để tuyên truyền, khai thác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT trong toàn tỉnh. Bà Nguyễn Hoàng Vân Hạ - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết, ngoài công tác phối hợp vận động, tuyên truyền, hội còn chỉ đạo, hướng dẫn các cấp hội phụ nữ cơ sở xây dựng các mô hình “Phụ nữ tiết kiệm mua BHYT” cho cán bộ, HV, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn…


Đi vào cuộc sống


Theo báo cáo, đến nay, tỷ lệ HV, phụ nữ tham gia BHYT đạt hơn 93%. Số phụ nữ tham gia BHXH tự nguyện cũng tăng lên, năm sau cao hơn năm trước. Bên cạnh đó, các cấp hội đã vận động HV, phụ nữ thực hành tiết kiệm, tạo nguồn quỹ để giúp nhau mua BHYT cho phụ nữ khó khăn. Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập và duy trì được 3.450 mô hình “Nhóm phụ nữ tiết kiệm mua BHYT”. Các cấp hội đã huy động được hơn 1 tỷ đồng để mua thẻ BHYT tặng cho 1.243 chi hội trưởng, HV, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn... Chi hội Phụ nữ 3 Trường Sơn, phường Vĩnh Trường, TP. Nha Trang là một trong những điển hình trong công tác này. Bà Nguyễn Thị Xuân Thu - nhóm trưởng “Nhóm phụ nữ tiết kiệm mua BHYT” của chi hội cho biết, trước đây, khi chưa được tuyên truyền, chi hội chưa có HV khó khăn nào được mua BHYT. Từ năm 2018, sau khi biết phong trào tiết kiệm giúp nhau mua BHYT, chi hội đã tự nguyện thành lập 1 nhóm 12 phụ nữ khó khăn, mỗi người góp 100.000 đồng/tháng để mua BHYT cho 1 thành viên, ưu tiên cho người khó khăn nhất mua trước. Đến nay qua 3 năm, nhóm đã mua được 36 lượt BHYT cho phụ nữ khó khăn.


Bà Nguyễn Hoàng Vân Hạ cho biết, hiện nay, HV, phụ nữ tham gia BHXH tự nguyện còn thấp so với yêu cầu đặt ra, một phần do đời sống một bộ phận HV, phụ nữ còn khó khăn, một phần họ chưa hiểu hết quyền lợi thiết thực của chính sách BHXH. Thời gian tới, hội sẽ tăng cường công tác truyền thông về ý nghĩa, lợi ích của việc tham gia BHYT, BHXH; đồng thời, vận động HV, phụ nữ và người thân tích cực tham gia. Bên cạnh đó, tổ chức các phong trào thi đua, nhân rộng các mô hình “Nhóm phụ nữ tiết kiệm mua BHYT”, các điển hình tiên tiến trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Hội sẽ lấy việc thực hiện tốt các chỉ tiêu tham gia BHYT, BHXH là một trong những tiêu chí quan trọng để xét thi đua cuối năm và đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở cơ sở, nhằm tạo ra không khí thi đua sôi nổi trong công tác vận động HV tham gia BHXH, BHYT, hướng đến thực hiện tốt mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân.


M.T 

.

các thông tin tiện ích