Thực thi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá:

Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn

Thứ Hai, 16/11/2020, 23:44 [GMT+7]

Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn

Theo báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, với sự phối hợp của Quỹ Phòng, chống tác hại thuốc lá (PCTHTL) - Bộ Y tế, các cấp công đoàn (CĐ) tại các tỉnh, thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú, nâng cao ý thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chấp hành tốt Luật PCTHTL.


Các tổ chức CĐ đã đưa công tác PCTHTL trong cơ quan là tiêu chí đánh giá thi đua tập thể, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tổ chức ký cam kết thi đua giữa Đảng ủy, lãnh đạo sở, CĐ ngành với các đơn vị trực thuộc. Sau đó, lãnh đạo các đơn vị ký cam kết với từng đoàn viên, cuối năm bình xét thi đua đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt và hạ bậc thi đua đối với những đơn vị, cá nhân còn vi phạm; đề ra giải pháp khen thưởng người hút thuốc cai nghiện thuốc lá thành công. Các hành vi cố tình hút thuốc trong cơ quan, đơn vị đều có hình thức xử phạt, qua đó đã huy động sự tham gia tích cực của các cấp CĐ, tổ chức, cá nhân cùng hành động PCTHTL.

 

Nhiều đơn vị trên địa bàn tỉnh lắp đặt bảng cấm hút thuốc.

Nhiều đơn vị trên địa bàn tỉnh lắp đặt bảng cấm hút thuốc.


Theo ông Vũ Mạnh Tiêm - Phó Trưởng ban Tuyên giáo - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, với sự hỗ trợ của Quỹ PCTHTL - Bộ Y tế, từ năm 2013 đến nay, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã biên soạn, in ấn, phát hành hơn 41.000 quyển sổ tay; 353.000 tờ gấp; 12.000 tờ áp phích; 49.000 biển cấm hút thuốc lá; 70 pano cỡ lớn và hình ảnh cảnh báo tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe con người để phân phối, phát tận tay đoàn viên, treo pano tại các cơ quan, doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất; tuyên truyền trên loa truyền thanh nội bộ, báo, tạp chí, các trang thông tin điện tử; đưa nội dung PCTHTL vào kế hoạch hàng năm của cơ quan, công sở. Qua theo dõi, Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố đều đưa nội dung “Không hút thuốc lá tại nơi làm việc” vào nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị. Các cấp CĐ cả nước đã tuyên truyền, vận động hơn 155.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động bỏ được thuốc lá. Sơ kết 2 năm thực thi Luật PCTHTL mới đây, có 12 tập thể, cá nhân được nhận bằng khen của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vì có thành tích trong công tác này. Tuy nhiên, công tác tuyên truyền PCTHTL tại các địa phương vẫn còn gặp nhiều khó khăn, cụ thể như: Nguồn lực triển khai cho công tác còn hạn chế; một số công chức, viên chức, người lao động nhận thức về những tác hại của thuốc lá còn đơn giản, chưa đầy đủ.


Trong thời gian đến, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục triển khai hoạt động tuyên truyền PCTHTL nhằm góp phần nâng cao hiệu quả việc PCTHTL, sức khỏe của người lao động; chỉ đạo các cấp CĐ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền trong công nhân, viên chức, người lao động, đặc biệt tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của đoàn viên CĐ về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe và môi trường sống. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện, thi hành Luật PCTHTL phù hợp tại từng cơ sở CĐ; mở các chuyên trang, chuyên mục giới thiệu về luật và các nghị định hướng dẫn thi hành Luật PCTHTL; nhân rộng mô hình xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá tại các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, tổ chức cho đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động tham dự các buổi tuyên truyền, phổ biến tác hại của thuốc lá. Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố thành lập, kiện toàn ban chỉ đạo PCTHTL; triển khai thực thi Luật PCTHTL gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chấp hành tốt quy chế văn hóa công sở về cấm hút thuốc; đẩy mạnh việc cam kết của từng tổ chức CĐ, đoàn viên; vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghiêm túc thực hiện luật và các mục tiêu, chỉ tiêu về PCTHTL tại cơ quan, đơn vị...


Đặng Hồng Hoa
(Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa)

 

.

các thông tin tiện ích