Khánh Vĩnh: Triển khai các hoạt động phòng, chống, loại trừ bệnh phong

Thứ Năm, 21/05/2020, 21:43 [GMT+7]

Khánh Vĩnh: Triển khai các hoạt động phòng, chống, loại trừ bệnh phong

UBND huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) vừa ban hành kế hoạch triển khai các hoạt động phòng, chống và loại trừ bệnh phong năm 2020.


Hiện nay, Khánh Vĩnh có 2 xã có bệnh nhân phong là Khánh Phú và Khánh Bình với 6 người. UBND huyện giao Trung tâm Y tế huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, địa phương liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát nhằm hỗ trợ kịp thời các hoạt động phòng, chống bệnh phong tại các xã, thị trấn; lập kế hoạch phòng, chống bệnh phong; phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức giảng dạy kiến thức phòng, chống bệnh phong ít nhất 2 lần/năm cho tất cả học sinh trên địa bàn huyện... Các trạm y tế cơ sở xây dựng kế hoạch kiểm tra công nhận loại trừ bệnh phong tại địa phương...


V.T

.

các thông tin tiện ích