08:11, 02/11/2022

Nha Trang: Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

UBND TP. Nha Trang vừa có văn bản yêu cầu UBND các xã, phường tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai để phát hiện, ngăn chặn và xử lý triệt để ngay từ ban đầu đối với các hành vi vi phạm (nhất là các hành vi tự ý chuyển đất nông nghiệp sang mục đích khác, hủy hoại đất), buộc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

UBND TP. Nha Trang vừa có văn bản yêu cầu UBND các xã, phường tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai để phát hiện, ngăn chặn và xử lý triệt để ngay từ ban đầu đối với các hành vi vi phạm (nhất là các hành vi tự ý chuyển đất nông nghiệp sang mục đích khác, hủy hoại đất), buộc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định. UBND các xã, phường báo cáo thành phố kết quả mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với từng hành vi cụ thể của người vi phạm đã thực hiện (tỷ lệ phần trăm khôi phục hoặc khôi phục hoàn toàn theo như hiện trạng ban đầu), đề xuất biện pháp xử lý tiếp theo đối với các trường hợp chưa khôi phục hoàn toàn theo như hiện trạng ban đầu và chịu trách nhiệm đối với nội dung đề xuất.


THÁI THỊNH