Hưởng ứng "Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn"

Thứ Hai, 26/09/2022, 21:30 [GMT+7]

Hưởng ứng "Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn"

Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa vừa đề nghị các phòng giáo dục và đào tạo, đơn vị trực thuộc sở hưởng ứng “Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn” năm 2022 với chủ đề “Cùng hành động để thay đổi thế giới”.


Sở yêu cầu các đơn vị tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, phát động chiến dịch ra quân vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, rác thải, đặc biệt là rác thải nhựa, túi ni lông tại đơn vị, trường học, làm sạch bãi biển và các khu sinh thái biển… Bên cạnh đó, tiếp tục tích hợp, lồng ghép các kiến thức, kỹ năng và những việc cần làm vào nội dung chương trình môn học, các hoạt động ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm sáng tạo để bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học và phát triển bền vững. Đồng thời, biểu dương, khen thưởng kịp thời những cá nhân, đơn vị có những thành tích, đóng góp hiệu quả, thiết thực…


T.V

.

các thông tin tiện ích